Absurd Saare maakonna brändis (18)

Absurd Saare maakonna brändis

 

Brändi all mõeldakse märki, mis avab mingi nähtuse, paiga või ettevõtte identiteedi. Saaremaa turismiarenduse keskuse (STAK) poolt on tellitud ja EAS-i poolt kinni makstud Saare maakonna bränd. See peaks olema sümbol, millega samastub iga Saare maakonna elanik ja millega väljastpoolt tulijad samastavad Saare maakonda. See märk seoks Saare maakonnaga iga meie toote, ürituse, ettevõtmise.

Lähtuti tõsiasjast, et kõik Saare maakonna elanikud elavad saartel ja on seega saarlased (sealhulgas ruhnlased, abrukalased ja muhulased). Sündis absurd: Saaremaal elavad saarlased tuleb ümber nimetada saaremaalasteks, sest teisiti ei saa neid muudest Saare maakonna elanikest brändi kontekstis eristada. Samas saavad muhulastest saarlased. Muhulastena olema vanade liivlaste järeltulijad.

Oleme oma rahvakultuuriga saarlastest eristunud aastatuhandeid ja eristume igavesti. Muhu ei ole Saaremaa. Brändil aga väljendatakse Saare maakonda nimega Saaremaa. Brändi loojad pakuvad muhulastele võimalust kirjutada oma kirjades märgi alla “Muhu”. See on sulaselge demagoogia, sest põhimärgi alla jääb ikkagi Saaremaa. Protestisime Muhu turismi assotsiatsiooniga brändi sellise käsitluse märtsis. Meie protesti isegi ei arutatud, sest vähemust ei peetud vääriliseks. Paraku ei ole STAK kaotanud lootust vigase eesliga ratsutada ja tuleb täna, 18. augustil oma brändi Muhu vallavolikogu ette kaitsma.

Seni ei ole me brändi sisuliselt saanud arutada, sest sellega oleksime loodud absurdi tunnustanud. Muhu vallavolikogu väljendab oma seisukohti väljapakutud brändi küsimuses täna, mistõttu võin endale lubada mõned ääremärkused brändi sisu kohta.

Algselt lähtuti kolmjalast kui aja liikumise ja kolme ilma (altilm, meie ilm ja ülaltilm) sümbolist. Kristluses seondub kolmjalg kolmainsusega ja Saare maakonna elanikele omakorda automaatselt Karja kirikus kujutatuga. Paraku on kolmjalast saanud kuueharuline võilille seemnetutt. Võimatu on seesugust sümbolit muinaskultuuris tuntud kolmjalaga siduda.

Vanadel veimevakkadel on kuueharulisi ornamente, kuid selle sümboli tõlgendamise oleme unustanud, selle lahtiseletamist ei leia enam suulises pärimuses ja isegi mitte Eesti Rahva Muuseumi andmebaasis. Brändi loojate väide, et sümbolit tuleb seostada Jehoovaga, kes kuue päevaga lõi maailma, on absurdne, sest seitsmendal päeval jumal puhkas ja alles seitsmene tsükkel on täiuslik, sest põhineb kuufaasi pikkusel.

See tõde on Jehoova-jumala loomuses, kuid Saare maakonna brändi tegijatel mitte. Kristluses on kuusnurk seondunud Taaveti tähe kaudu juudiusuga või kristlusele vastanduva musta maagiaga või saatana kummardamise ehk satanismiga. See on ka ainuvõimalik interpretatsioon lääneeurooplaste jaoks, sest nemad on metsarahvaste kultuuri praktiliselt unustanud, kuid popansamblid on “kuue” mustas maagias ülivõimendanud.
Peame tõdema, et brändi tegijatel on õnnestunud luua täiuslik absurd, kui ma ei taha kahtlustada, et nad salakavalalt on püüdnud Saare maakonna sümboolikat siduda satanismiga. On ilmselge, et seekordne katse on nurjunud. Brändi õnnestumiseks vajame täiesti uut programmi, mille aluseks oleks kogukondlike erisuste väärtustamine ja vähemuse austamine.

Sümboolika puudutab kõiki Saare maakonna elanikke. Minule isiklikult sobib kolmjala motiiv suurepäraselt, kuid määravaks peab siin jääma üldrahvalikul arutlusel põhinev kogukonna arvamus.

Martin Kivisoo
muinaskultuurihuviline
turismitalunik

Print Friendly, PDF & Email