Tartu ülikooli majandusteaduskond alustab taas magistriõpet Saaremaal

Tartu ülikooli majandusteaduskond alustab taas magistriõpet Saaremaal

 

Tartu ülikooli majandusteaduskond pakub sellel sügisel suurepärast võimalust magistri­õppeks turunduse ja juhtimise erialal Saaremaal koostöös koolituskeskusega Osilia ja Ülikoolide Keskusega Saaremaal, milleks sõlmiti 30. juulil kolmepoolne koostöölepe. Sisseastumis­dokumente võetakse vastu 16. augustist 3. septembrini, õppetöö algab oktoobri alguses ja programmi edukatel läbijatel on magistrikraad kaitstud 2012. aasta juunis.

Tartu ülikooli majandusteaduskonna oluline prioriteet on pidevõppe pakkumine avatud ülikoolis, mis võimaldab akadeemilise kraadini jõuda töö kõrvalt, aidates sellega igaühel oma edulugu kujundada. 2007. aasta sügisel alustasime esimest magistriprogrammi Kuressaares organisatsioonikäitumise erialal koolituskeskuses Osilia.

Programm osutus edukaks ning käesolevaks hetkeks on magistrikraadini jõudnud 17 õppijat ja mitmetel on magistritöö valmimisel. Saarlaslik visadus ja ühtekuuluvustunne olid edukuse olulisteks eeldusteks.  Sellest sügisest pakume võimalust omandada ärijuhtimise (MBA) magistrikraad turunduse ja juhtimise erialal. Õppekavas olevaid aineid on võimalik võtta ka eraldi täienduskoolitus­kursustena.

Lisaks Saaremaal kavandatavale magistriõppele pakub TÜ majandusteaduskond võimalust magistri­õpinguteks ka teistes magistriprogrammides Tartus, Tallinnas või Pärnus (vt http://www.mtk.ut.ee).
Sügisest avatav magistriprogramm on mõeldud eelkõige töökogemusega juhtidele ja spetsia­lis­tidele, kes omavad bakalaureusekraadi või sellele vastavat majandus- või ka mittemajandusalast haridust. Õppetöö toimub nii auditoorselt kui ka iseseisvalt õppematerjalidega, sh virtuaalkeskkonnas.

Õppeaeg on kaks aastat ja lõpetajad saavad Tartu ülikooli diplomi. Õppetöö, mis algab oktoobris, toimub Kuressaares Osialia koolituskeskuse ruumides Nooruse 1 ning seda viivad läbi TÜ majandusteaduskonna õppejõud, külalisõppejõud teistest ülikoolidest ja tunnustatud majanduspraktikud. Õppurid on Tartu ülikooli üliõpilase staatuses ja neil on kõik üliõpilaste õigused.

Sisseastumisdokumentide (vt http://www.mtk.ut.ee , avatud ülikool /sisseastujale) vastuvõtt magistri­õppesse toimub 16. augustist 3. septembrini aadressil www.sais.ee , Ülikoolide Keskuses Saare­maal (Kuressaare, Pargi 5A) või TÜ peahoones Ülikooli 18 tööpäevadel kell 10–16. Sisse­as­tu­mis­dokumentidega samal ajal tuleb esitada ka sisseastumiseksamiks vajalikud CV ja essee, mille põhjal määratakse eksamihinne (CV ja essee olulisus hinnangu kujunda­misel on vastavalt 20 ja 80 protsenti).

CV võib koostada vabas vormis, kuid lisaks üldinfole tuleks ära tuua ka kandidaadi senine hariduskäik, töökogemus ja ametialased positsioonid. CV põhjal antakse hinnang kandidaadi õpingute erialaga seonduvale spetsialisti- ja juhi­kogemusele. Essees tuleb avada magistriõpingute eesmärgid ning teaduslikud ja praktilised probleemid, mida kandidaat soovib uurida.

Essee koostamisel tuginetakse ettevõtte või asutuse praktilistele probleemidele ja arenguvaja­dustele, esitades nende süsteemse käsitluse. Samas võiks essees käsitleda ka uuritava valdkonna teoreetilisi ja praktilisi probleeme ning avada nendevahelisi seoseid ja vastuolusid. Essee soovitav pikkus on kolm lehekülge.

Täiendava informatsiooni saamiseks Saaremaal avatava ärijuhtimise magistriprogrammi kohta võib pöörduda SA Ülikoolide Keskus Saaremaal tegevjuhi Maie Meiuse (tel 45 39 839, 52 24 499, yks@tt.ee), koolituskeskuse Osilia projektijuhi Margit Düüna (tel 45 56 576, Margit.Dyyna@oesel.edu.ee) või TÜ majandusteaduskonna avatud ülikooli projektijuhi Selje Seeba (tel 73 76 313, Selje.Seeba@mtk.ut.ee) poole.
Ülikooli tulla ei ole kunagi hilja. Olete alati oodatud!

Toomas Haldma
Tartu ülikooli majandusteaduskonna dekaan
Kulno Türk
ärijuhtimise magistriõppe programmijuht

KOMMENTAAR

TÜ majanduse magistriõppes siin Kuressaares õppis aastatel 2007–2009 ligi kolmkümmend inimest. Alljärgnevalt vahendame magistrite arvamusi läbitud õppe kohta.

Rain Jano, lõpetas 2009

“Eelkõige on antud õppeprogramm mõeldud majandus-inimestele, kuid turumajanduse tingimustes on majandusalased teadmised väga tähtsad ka teiste elualade esindajatele. Seega julgen seda soovitada peale majandusinimeste ka teiste alade inimestele. Kaugõppe vormis õppimine igapäevase töö kõrvalt võimaldab õpitut vahetult rakendada oma töös.

Õppetöö Saaremaal sujus suurepäraselt, sest sisuliselt toodi tipptasemel õppimisvõimalus ja loengud Tartust Kuressaarde. Õpinguid toetas õppetöö hea korraldus ning alati avatud ja abivalmid õppejõud. Samuti ei saa mainimata jätta, et valdavalt juhivad programmi ja loevad loenguid tunnustatud majandusteadlased. Alahinnata ei saa ka õpingute käigus tekkinud uusi kontakte.

Magistrikraadi omandamine andis hulgaliselt nii juhtimise kui ka majandusalaseid uusi teadmisi, mida oma töös rakendada. Suur tähtsus oli ka magistritööl, mis võimaldas uurida ja arendada otseselt oma tööga seotud teemat. Konkurentsis püsimine eeldab pidevõpet ja magistrikraadi omandamine oli üks suurepärane etapp selles.
Helle Peil, lõpetas 2009 cum laude

Kohapeal õppides on kindlasti üks eelis see, et pole vaja Tallinna või Tartu vahet sõita. Kaasaegse kiire elutempo juures on see tööl käivale inimesele suur võit nii ajas kui ka rahas. Tartu ülikool ja sealsed õppejõud on kindlasti ka kiitust väärt. Eriti meeldejäävad olid Andres Kuusiku turunduse- ja Janno Reiljani välismajandus- alased loengud.

Ainar Viires, lõpetas 2009

Mina läksin sellepärast õppima, et saada välja igapäevasest töörutiinist. Teine põhjus oli see, et õppimise protsess iseenesest on huvitav. Kolmas põhjus oli see, et olles koos tarkade inimestega, jääb ka endale midagi külge. Ning neljandaks põhjuseks oli see, et õppimisvõimalused toodi praktiliselt koju kätte.

Ega magistrikraad iseenesest minu elus midagi oluliselt muutnud ei ole. Minu jaoks oli õppeprotsess kraadist olulisem. Kuna erialaks oli ärijuhtimine, siis kasutan omandatud teadmisi ka kohe praktikas.
Soovitan minna õppima neil, kes ootavad elult uut väljakutset ega rahuldu vaid seni saavutatuga.

Toomas Puppart, lõpetas 2010

Omal ajal ei pandud juhtimisõpetusele rõhku ning see jäi kõrgkoolis õppides vajaka. Kuna me puutume aga sellega kõik nii või teisiti kokku, siis oli see igati vajalik täiendus. Kindlasti andis enesehinnangule kerge põksu, et sain hakkama! See võit on igati positiivne.

Võimalus õppida Saaremaal on väga suur pluss, sest võimaldab kergemini muude tegevuste kõrvalt õppida. Sõidule ei kulu aega ning ka rahaliselt on kindlasti ökonoomsem, jäävad ära sõidu-, ööbimiskulud jne.

Maiu Raun, lõpetas 2009

Magistriõpe on iga inimese sisemine motivatsioon ning iseenese visiooni realiseerimine. See on iseenese piiride nihutamine sooviga leida parem tee ja keskenduda õigete valikute tegemisele.

Teadmised on rakendatavad igapäevatöös, millele aitasid kindlasti kaasa ka oma ala hästi tundvad õppejõud, kellega koostöös tekkis vastastikune sünergia. Igapäevatöös püüan õpitut võimaluste piires rakendada. Kohapeal õppimise eelised on ressursside kokkuhoid, lähedasem kontakt kursusekaaslastega ja suurem paindlikkus. Oluline on lisada, et ülikool väärtustab oma õppijaid, see on koostöö, millest sündis sünergia.

Print Friendly, PDF & Email