Hollandlane plaanib Roomassaarde rajada rehvipurustustehase (8)

Hollandlane plaanib Roomassaarde rajada rehvipurustustehase

 

Hollandi ettevõtja Martinus Kuppens kavatseb Roomassaar-de rajada veokirehvide purustamise tehase, mille aastane tootmismaht on 20 000 tonni ehk 2,8 miljonit sõiduauto rehvi aastas.

Konsultatsioonifirma Consultare OÜ koostatud Roomassaare tee 2 detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnangust selgub, et tehas hakkab purustama rehve, mis on eelpurustatud vastavates tehastes Saksamaal ja Belgias. Purustatud rehvid laaditakse kaubalaevale ja transporditakse Roomassaare sadamasse ning sealt konteinerites edasi Roomassaare tehasesse.

Roomassaare tehases purustatud rehvid saadetakse omakorda taaskasutusse. Rehvide purustamisel tekkivast materjalist on 80% kummigraanulid, 15% metall ja 5% tekstiil. Kogu tekkiv materjal läheb uute toodete valmistamiseks. Näiteks kummigraanulitest toodetakse spordiväljakute ja staadionide jaoks kummimatte, metall läheb ümbersulatamisele ja tekstiil taaskasutusse tekstiili- ja plastitööstusse.

Tehas kerkib varem Saaremaa tarbijate ühistule kuulunud endise varumiskontori alale, planeeritava ala pindala on ca 3,4 ha. Tehas töötleb aastas 20 000 tonni ehk umbes 2,8 miljonit sõiduauto rehvi. Eesti rehviliidu andmetel tekib Eestis aastas kuni 9000 tonni kasutatud rehve (sh ka traktorite ja veoautode rehvid).

Keskkonnamõju eelhindamise läbi viinud OÜ Consultare eksperdid Kristo Kiiker ja Agne Peetersoo leiavad, et Roomassaare tee 2 detailplaneeringu puhul puudub vajadus keskkonnamõju hindamise algatamiseks, kuna detailplaneeringu elluviimisel ei kaasne olulist keskkonnamõju.

Keskkonnamõju hindamise algatamise otsustab Kuressaare linnavalitsus pärast seda, kui on saanud antud küsimuses keskkonnaameti seisukoha.
Roomassaare tee 2 detailplaneering algatati 15. veebruaril 2010 Kuressaare linnavalitsuse korraldusega. Detailplaneeringu ülesanded on Roomassaare tee 2 krundi suurendamine linnale kuuluva Roomassaare tee 2A kinnistu arvelt, krundile uute tootmishoonete kavandamine, tehnovõrkude, haljastuse, heakorra ja ehitusõiguse määramine.

Idee rajada Roomassaare tee 2 krundile rehvide purustamise tehas pärineb 2002. aastast. Tollal lubas Martinus Kuppens investeerida projekti arendamisse ja tehase rajamisse kokku 3–4 miljonit eurot ehk 45–60 miljonit krooni. Siis oli tehase võimsuseks planeeritud 14 000 tonni aastas.
Martinus Kuppens ütles tollal ajalehele Meie Maa, et Kuressaarde tehast ehitama ajendab teda soodus asukoht, kuna selleks vajalik maa asub sadamale lähedal ja seega on transport väga lihtne.

Kuppens loobus Roomassaare tehase plaanist 2002. aasta lõpus, kuna pärast kohalikke valimisi sõlmitud koalitsioonileping välistas Isamaaliidu nõudmisel tehase ehitamise.

Print Friendly, PDF & Email