TULE TTÜ Kuressaare kolledžisse! (4)

Tehnikaülikoolis jätkub tasulistele õppekohtadele vastuvõtt kõikidel erialadel kuni 11. augustini. Mõnel õppekaval on tekkinud ka vabu riigieelarvelisi kohti, kuna avaldusi esitatakse tavaliselt mitmesse kooli ning nüüd on mõnigi sissesaanu langetanud otsuse teise eriala kasuks. TTÜ Kuressaare kolledžis on võimalik täiendavalt riigieelarvelistele õppekohtadele kandideerida elektroonsete süsteemide erialal, ülejäänud erialasid saab õppima tulla veel vaid tasulistele kohtadele.

Sellel ja järgmisel õppeaastal võtavad Eesti ülikoolid TULE-programmi raames vastu ka õpingud katkestanud üliõpilasi, programmi rahastusel on võimalik oma haridustee lõpuni viia neil, kes katkestamise hetkel olid jõudnud vähemalt poole õppekava täitmiseni ja kelle katkestamise aeg jäi vahemikku 2003–2009. Tehnikaülikoolis on käesoleval õppeaastal moodustatud 107 jätkuõppe kohta ning sellesse programmi kandideerimiseks tuleb pöörduda vastava teaduskonna või kolledži poole, tähtaeg on teaduskonniti erinev, valdavalt võetakse soovijaid jutule kuni 23. augustini.

Õppekava täitmisel arvestatakse nii varasemaid õpinguid kui ka töökogemust (ainepunktide arvestamise protsessi tuntakse lühendnimega VÕTA), igapäevases töös võib mõne õppeaine väljund olla juba saavutatud ning sel juhul pole seda uuesti läbida tarvis. TULE-programmi raames võib jätkata oma õpinguid samas või ka mõnes teises kõrgkoolis ja hoopis teisel erialal, oluline on tingimus, et läbida jääks vähem kui pool nõutud õppemahust ja diplomini tuleks jõuda vähemalt 2013. aastaks.

Kandideerida saavad ka need, kes õppisid riigieelarvevälistel õppekohtadel. Kokku on Eesti ülikoolidel plaan võtta selle programmi toel vastu kuni 800 üliõpilast. TULE-lühend lahtiseletatult tähendab ju – Tule uuesti, lõpeta edukalt!

Tehnikaülikoolile laekus tänavu sisseastumisavaldusi üle 10 000, riigieelarvelisi õppekohti on TTÜs sel õppeaastal 2567, neist ligi 1700 kõrghariduse esimesel astmel ehk bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppes. Kõige populaarsemad olid majandus- ja infotehnoloogia teaduskondade erialad, kuid tänavu oli tavapärasest suurem huvi ka keemia- ja materjalitehnoloogia ning matemaatika-loodusteaduskonnas.

Print Friendly, PDF & Email