Maavalitsus ja Kaarma vald jõudsid bussigraafikute osas kokkuleppele

Kaarma vald taotles Saare maavalitsuselt bussigraafikute korrigeerimist, et ühitada need valla koolilaste vajadustega ja panna selle arvelt kinni üks senine õpilasliin. Kui varem oli Kaarma vallal käigus kaks õpilasliini, siis nüüdsest piirdutakse ühega. Graafikumuudatused puudutavad kaht Kaarma valla sisest bussiliini ja ühe uue liini käivitamist.

“Vallale kuuluvad bussid on vanad ja nende ülevalpidamine läheb väga kulukaks. Pealegi oli kõnealune liin alakoormatud,” põhjendas taotlust Kaarma vallavanem Margus Mägi. Kaarma valla haridus- ja kultuurinõunik Rein Orn selgitas: “Täpsed majanduslikud arvestused oleme praegu tagaplaanile jätnud, kuid kokkuhoid on igal juhul arvestatav.” Orni väitel ei ole bussiliini likvideerimine otseselt seotud väikekoolide sulgemise plaaniga ning selles osas uudiseid ei ole.

Lisaks õpilasliinidega seonduvatele muudatustele taotles Kaarma vald ka Kuressaare linnaliini pikendamist Muratsisse, mis leiti samuti olevat otstarbekas. Muratsi külavanem Ülo Vevers ütles Saarte Häälele, et bussiliinide praegune olukord Muratsi elanikke ei rahulda. “Lehes kirjutati, et Roonimäe bussipeatuses pole pinki, meil ei ole isegi busse, peatustest rääkimata,” avaldas ta rahulolematust.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna nõunik Taavi Kurisoo ütles, et läbirääkimised läksid väga sujuvalt. “Kuna valla ettepanekud olid hästi läbi mõeldud ja varem üldjoontes läbi räägitud, saime me muudatustes ja uue liini käivitamises kokkuleppele. Ka Kaarma valla ja Kuressaare linna ühisplaneeringu käigus tellitud liikumis-uuring kinnitab linnaliini Muratsisse pikendamise vajadust, seega töötame me koostöös Kaarma valla ja Kuressaare linnavalitsusega välja elanike jaoks kõige sobivamad liinigraafikud ja tahame juba lähiajal bussi Muratsisse sõitma panna,” selgitas Kurisoo positiivse otsuse tagamaid.

“Põhiline mure oli meie jaoks see, et õpilaste vajadustele keskendudes ei unustataks ära tööinimeste igapäevaseid liikumisvajadusi,” viitas Kurisoo olulisele kitsaskohale. Kaarma valla, Saare maavalitsuse ja AS-i Harjumaa Liinid esindajate kohtumisel jõuti seega kokkuleppele, et Harjumaa Liinid nõustub alates 1. septembrist 2010 teostama Kaarma vallas vedu kolme liiniga: 3302, 3304 ja avab uue liini 3303.

Lisaks jääb kooliliine teenindama valla oma buss, mille graafik on koostatud nii, et see kataks marsruudist välja jäävad kohad ja tagaks õpilaste võimalikult sujuva liikumise kooli ja tagasi koju. Uued liinigraafikud on ära toodud 13. augustil ilmuvas Kaarma valla ajalehes.

Print Friendly, PDF & Email