Jaak Valge ja Mart Laar sattusid kremlimeelses laagris teibasse

Venemaa riiklikus noortelaagris Seliger 2010 tutvustati laagrilistele 40 Venemaa vaenlast, kes olid installatsiooni käigus teibasse aetud ja natsimütsiga ehitud. Teiste tuntud inimeste seas olid ka Saaremaal elav ajaloolane Jaak Valge ja suvesaarlane Mart Laar.

Kui Laar on Venemaa vaenlaste nimistus pidevalt figureerinud, siis Valge ei oska arvata, millega tema sellise “au” ära teenis.
“Tean, et üht mu 2007. aastal Sirbis ilmunud artiklit Eesti meestest II ilmasõjas on Venemaa internetiavarustes kõvasti (ja moonutatult) kommenteeritud, ning võib-olla ärritas kedagi mu nüüd juulis Horisondis ilmunud essee,” arutles Valge, lisades, et need tekstid pole olnud suunatud venelaste, vaid N. Liidu poliitika vastu.

“Aga võib-olla oli see hoopis mingi kolmas asi, sest olen otseütlemisega küll, aga sarnastel teemadel on mõni teine mees rohkem kirjutanud kui mina,” oli ajaloolane üllatunud.
Valge on veendunud, et 99 protsenti idanaabritest ei tea temast midagi, kuid ülejäänud 1% hulgas on ka need, keda ta isiklikult tunneb: “Nemad on peaaegu kõik mulle sõbralikud inimesed.”
Ajaloolane ei kavatse mingite harimatute tüüpide vulgaarsete naljade pärast oma suhtumist venelastesse muuta.

Küll aga palus ta soome antifašistide (või stalinistide, kuidas keegi neid nimetab) SAFKA kodulehe kontaktisikul Johan Bäckmanil saata talle oma teivastatud pea pilt. “Bäckman õnnitles mind samuti viisakalt ja teatas, et ta seda fotot omab ning peagi mulle saadab,” oli Valge eile pildiootel.

Peab juhtunut tunnustuseks

Mart Laari sõnul tuleks siiski vahet teha Kremli ja Venemaa vaenlastel ning Kremlile ebameeldivate kodanike hulka kuulusid ka need ligi nelikümmend teibasse aetud pead.
“Huvitavam on küsida aga, millega olen selle au ära teeninud,” arutles Laar, kes peab juhtunut rohkem tunnustuseks, sest “selline viha on selgeks tunnustuseks tehtud tööle”.

“Vaadates kogu suvelaagri suunitlust, mis on suunatud “ajaloovõltsimise” ehk siis tegelikult tõe jaluleseadmise vastu, on minu nimetatud seltskonda ilmumise põhjuseks töö kommunismi kuritegude hukkamõistmiseks, millele ka minu fond koos kiirelt tuntust kogunud koduleheküljega kommunismi kuritegudest (www.communistcrimes.org) on oluliselt kaasa aidanud,” ütles ekspeaminister, kes usub, et kommunismi kuritegude hukkamõistmine näib Kremlile jätkuvalt tabuteema olevat.

Samas on Laari hinnangul Putini ja mitmete teiste Vene tegelaste katsed Stalinit tema veretöödest puhtaks pesta Venemaad ennast oluliselt lõhestanud.

Kirik nõuab hukkamõistmist

Venemaa õigeusu kirik on näi-teks järjest häälekamalt asunud nõudma kommunismi kuritegude hukkamõistmist, hoiatades, et vastasel juhul võib maailm ühel hetkel venelased ja kommunismi ühte purki pista. 
Laar arvab, et kui kommunism tunnistataks Venemaal kuriteoks, kaoks praegusel endistele julgeolekustruktuuridele tugineval võimul tegutsemiseks lihtsalt pind jalge alt.

Venemaal juhitud demokraatia kehtestamiseks on Kreml kasutanud ajaloolisi põhjendusi, mis viitavad vajadusele tugevate, Stalini-taoliste liidrite järele. Kui Stalini kuriteod aga lõpuks hukka mõistetaks, kaoks nii sellel kui ka mitmetel teistel väidetel alus.

Kommunismi kuritegude hukkamõist ei võimaldaks kuulutada N. Liidu lagunemist eelmise sajandi suurimaks katastroofiks ega sellest lähtuvalt nõuda endale mingeid eriõigusi endise Nõukogude impeeriumi aladel. 
Vaatamata sellele, et internetiavarustes ringlevad temast natsimütsiga ja teibasse aetud pildid, kavatseb Laar kommunismi kuritegusid edasi uurida, arvaku Kreml sellest, mida tahab.

Print Friendly, PDF & Email