Tuulepargi ehitus võib muuta Kuressaare lennuraja pikenduse mõttetuks (25)

Sikassaare tuulepargi rajamine toob kaasa lennuohutusprobleemid, mille tulemusel võib Kuressaare lennujaama värskelt valminud 500- meetrine lennuraja pikendus kasutusest sootuks välja jääda.

Kuressaare lennuväljast umbes viie kilomeetri kaugusel Sikassaares alanud kolme tuulegeneraatori rajamise ettevalmistustööd on muutnud lennuameti murelikuks, sest halvemal juhul võivad tuulegeneraatorid nullida lennuraja uuendamiseks kulunud kümnete miljonite kroonide väärtuses investeeringud.

“Mina hetkel ei näe sellist varianti, kuidas mõlemad osapooled võiksid sellest asjast võitjana välja tulla,” ütles Saarte Häälele lennuameti lennuväljade vaneminspektor Andres Lainoja.
Lainoja rääkis, et 2005. aastal väljastas lennuamet tuulepargile lennuvälja toonastele mõõtudele vastavad tehnilised tingimused, mille kohaselt võis tuulegeneraatori maksimaalne lubatud kõrgus olla 83 meetrit.

Sel aastal lõppenud rekonstrueerimistööde käigus pikenes lennuvälja maandumisrada 1518 meetrilt 2000 meetrile ning nüüd tahab lennuamet generaatori maksimaalselt lubatud kõrgust vähendada lennuohutuse tagamiseks 75 meetrini. “Kui neil on plaanis ehitada 70–75 m tuulikuid, siis meil ei ole selle vastu midagi. Paraku elu näitab, et alla 100-meetrised pole majanduslikult tasuvad ja neid ei ehitata,” sõnas Andres Lainoja.

Sikassaarde tuuleparki rajava Stacey OÜ juhatuse liige Kaido Schmidt ütles, et ettevõte kavatseb püstitada generaatorid Kaarma valla väljastatud ehitusloas näidatud tingimustel. “See ei ole meie mure, vaid valla mure, vald on väljastanud meile ehitusloa ja detailplaneering on kehtestatud,” sõnas Kaido Schmidt. “Andku kohtusse, meie ehitame oma plaanide järgi,” lisas ta.

Schmidt selgitas, et esmalt oli Sikassaares generaatorite lubatud kõrgus koguni 120 meetrit, kuid siis teatanud lennuamet, et Kuressaare linn tahab maandumisrada pikendada ja tuulikute kõrgust tuli alandada 83 meetri peale. “Lennuraja pikendusega on juba arvestatud,” kinnitas arendaja, kelle sõnul plaaniti esmalt püsti panna umbes 100 meetri kõrgused tuulikud.
Kuigi sarnaselt Kaido Schmidtile ütles ka Kaarma abivallavanem Urmas Sepp, et lennuamet on tuulepargi detailplaneeringu kooskõlastanud, kinnitas Andres Lainoja, et lennuamet ei ole detailplaneeringut kooskõlastanud.

“Minule teadaolevatel andmetel esitas lennuamet 2005. aastal väljastatud kirjades rajatavale tuulepargile omapoolsed tehnilised tingimused, kuid tuulepargi detailplaneeringut ei ole lennuametis kooskõlastatud,” rääkis Lainoja. “Praegu see ehitustegevus seal lennuameti poolt sanktsioneeritud ei ole,” lisas ta.

Juhul kui lennuamet jääb vaidluses kaotajaks, tuleb Lainoja sõnul hakata lennurada üle mõõtma. “Äärmisel juhul võib minna asi selleni, et lennuraja lävi tuleb vanadesse piiridesse tagasi viia, et asi vastaks lennuohutusele,” lausus lennuväljade vaneminspektor.

Print Friendly, PDF & Email