Lugeja kiri: Ülikoolide saarlastest vilistlaste ühistegevusest

Väljasõidust Kihelkonna piirkonda võttis osa ligi paarkümmend Kuressaares elavat ülikoolide vilistlast, kellega liitus ka Mustjalas, Kihelkonnal ja Viidu külas elavaid vilistlasi.

Kihekonna vaatamisväärsusi tutvustas Elle Mäe, kes ise on Eesti maaülikooli (endise EPA) vilistlane. Kolme tunni jooksul tutvuti kultuuri- ja loodusvaatamisväärsustega. Huviga kuulati Elle Mäe selgitusi uues rahvamajas, mis uudistajatele jättis tugeva mulje. Külastati Kihelkonna kirikut ja kellatorni, edasi liiguti Pidulasse, kus uudistati restaureeritavat mõisat ja peatuti ka Odalätsi allikate juures.

Kuna sellelaadsete ettevõtmiste üks eesmärke on kaasata vilistlastegevusse maapiirkondade vilistlasi ja jagada neile ka vaimutoitu, kuulati Kihekonna koolimajas Priit Penu loengut “Mullast oled sa võetud”. Lektoril jätkunuks tarka juttu kauemaks, kuid kooli koka vaaritatud maitsev kodune toit ootas ning pika laua ääres räägiti mitmel kohalikku arengut puudutaval teemal. Vilistlasi austas oma osavõtuga vallavanem Raimu Aardam, kes on Eesti maaülikooli vilistlane.

Ettevõtmine õnnestus igati, huvitav oli nii külalistel kui võõrustajatel. Tänu kohaliku omaalgatuse programmile rahalise toe eest, giid Elle Mäele, Kihelkonna põhikooli direktorile Enda Torgale ja kokk Aili Sõbrale, teistele toredatele inimestele ning seltsingu Ülikoolide vilistlased saartel eestvedajatele Kaia Eelmale ja Riia Nelisele.

Maie Meius
SA Ülikoolide Keskus Saaremaal tegevjuht

Print Friendly, PDF & Email