Põllumajanduspoliitika rahastab maaelu

Põllumajanduspoliitika rahastab maaelu

 

Eesti riigi eelarvest makstavad põllumajandus- ja maaelutoetused ei ole kunagi olnud nii suured kui viimastel aastatel. Vaatamata vähenenud eelarvetuludele on põllumajandusministeeriumi ja regionaalministri kaudu makstavad toetused oluliselt suurenenud. Eelarvepoliitika kinnitab, et maaelu on valitsuse üks suuremaid prioriteete.

Suurenenud Eesti riigi toetused võimaldavad majanduslikult raskel ajal paremini kasutada ka Euroopa Liidu toetusi.
Põllumajandusministeeriumi kaudu Saaremaale makstud toetused on olnud 190 miljonit krooni aastas, mis teeb aastatel 2007–2009 kokku 568 miljonit krooni. Võrreldes vallaeelarvetega on see märkimisväärselt suur summa. Sellega on põllumajandusministeerium olnud heaks sõnumitoojaks paljudele talupidajatele ja ettevõtjatele, MTÜ-dele ja kohalikele omavalitsustele.

Vaatamata aktiivsele selgitustööle arvatakse jätkuvalt, et põllumajandusministeeriumi kaudu toetatakse ainult põllumajanduslikku tegevust. Tegelikult makstakse ka erinevaid investeeringutoetusi, metsa-, keskkonna- ja kalandustoetusi. Mittepõllumajandusliku ettevõtluse edendamiseks ja uute töökohtade loomiseks on mitmekesistamise toetused, mida mullu maksti Saaremaale 14,1 miljonit krooni.
Maapiirkondade sotsiaal-kultuurilise elu arendamiseks on eraldi toetused, millega soodustatakse kogukondade ühiseid tegevusi ning säilitatakse ajaloolisi väärtusi ja traditsioone.

Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse ning Leader-meetme kaudu makstakse kuni 2013. aastani 1,5 miljardit krooni toetusi. Ainuüksi 2008. aastal investeeriti nende meetmetega küla- ja kultuurimajadesse üle 100 miljoni krooni. Sellega on põllumajandusministeerium suurim maakultuuri rahastaja. 2009. aastal maksti Saaremaale kahe mainitud meetmega 8,1 miljonit krooni toetusi. Saaremaal on üks Leader-meetme piirkond – MTÜ Saarte Partnerluskogu.
Tutvusin juunikuus Saarte Partnerluskogu tegevusega. Hea meel oli näha, kuidas Partnerluskogu väärtustab ettevõtluse arengut, mis säilitab ja loob uusi töökohti piirkonda.

Juunikuu alguses kiitis PRIA heaks 2010. aasta külade uuendamise ja arendamise investeeringutaotlused. Saaremaale eraldati 10,8 miljonit krooni. Kohalikest ideedest ja nende elluviijatest annab hea ülevaate lisatud tabel.
Nagu tabelist näha, on põllumajandusministeeriumi kaudu makstud toetused seltsielu käivitavaks mootoriks maal.

Saaremaa on ümbritsetud merega ning siinsed ettevõtjad saavad ka Euroopa Kalandusfondi toetusi. MTÜ Saarte Kalandus eestvedamisel on loodud piirkondlik arengukava, mis pakub võimalusi ettevõtluse ja turismi elavdamiseks ning rannakülade arendamiseks. Saarte kalanduspiirkonnale on kavandatud (2007–2013) 69,2 miljonit.

Eestile on väga oluline toetuste ärakasutamine, sest lisaks piirkonna arendamisele ja ettevõtluse elavdamisele laekub ligi kolmandik makstud toetustest riigikassasse maksudena tagasi. Seetõttu on põllumajandusministeeriumi prioriteediks toetuste efektiivne kasutamine, mis teenib kõigi inimeste, sealhulgas linnaelanike huve. Jätkuks ainult ideid ja algatusvõimelisi entusiaste!

Helir-Valdor Seeder
põllumajandusminister

Print Friendly, PDF & Email