Lugeja kiri: Invaühingul on sünnipäev

Saare maakonna invaühing on jõudnud suurepärasesse täiskasvanuikka ja tähistab oma 20. juubelisünnipäeva. Selle aja jooksul on palju tehtud ja juhtunud. Nii, nagu elus ikka, on üle elatud palju raskeid aegu, millest on nõu ja jõuga ikkagi välja tuldud.

Sellise suure organisatsiooni puhul on loomulik, et aeg-ajalt on vaja läbi viia suuremaid muudatusi. Nagu 20-aastastele kohane, on vaja elu vaadata natuke teistmoodi pilguga. Eelmine juhatus sai oma tööga väga hästi hakkama ja invaühing oli oma liikmetele suureks toeks nii vaimsel kui ka materiaalsel tasandil (abivahendite muretsemisega). Viimastel aastatel hakkas ühing väikesesse unne jääma ja see süvenes.

Leiti, et invaühingusse oleks vaja pisut värskust uuemate inimeste ja mõtete näol. Invaühingul on väga palju liikmeid, üle 100, kellest suur enamus (ka volituste andmisega) märtsikuus Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas toimunud üldkoosolekule tulid. Nii valiti ka uus juhatus, kuhu kuuluvad Jüri Heinlaid, Meedja Leedo, Anne Lember, Tom Rüütel ja Jaan Saartok. Kohe valis uus juhatus ka enese etteotsa Jüri Heinlaidi.

Uus juhatus asus kiirelt asja kallale ja üritas leida võimalusi Suur-Sadama tänaval oleva invaühingu maja remondiks. See võeti prioriteediks number üks, kuna maja oli väga kehvas seisus. Nüüd 20. sünnipäevaks on invaühingu maja heade inimeste abiga läbinud osalise uuenduskuuri. Kolmes toas on tehtud uued põrandad, seinad, laed. Korda on tehtud hoov ja ära on visatud aastate jooksul kogunenud suurem praht. Võib öelda, et juubelikink on väga uhke ja esimene suur muutus on toimunud. Invaühingu juhatus usub, et kõige suurem lüke on tehtud, nüüd on inimestel koht, kuhu tulla.

Esimeseks kokkusaamiseks pakume välja invaühingu 20. sünnipäeva tähistamise, mis toimub 24. juulil Kuressaares Suur-Sadama 49 kell 13. Oodatud on kõik liikumispuudega noored ja vanad. Kõige suurem rõõm oleks näha hakkajaid noori, kes tahaksid hakata koos käima, nii nagu see oli invaühingus varasematel aegadel. Oleme mõelnud ka lapsed majja tagasi tuua. Plaane on palju ja loodame, et meie maja hakkab jälle elama. Täname südamest kõiki abistajaid, toetajaid ja kaasalööjaid.
Oma tulekust võiks vähemasti neljapäevaks teada anda telefonil 56 500 431 või meili teel invayhing@gmail.com .

Saare maakonna
invaühingu juhatus

Print Friendly, PDF & Email