Surfilaagrit ei lubatud Harilaiule

Surfilaagrit ei lubatud Harilaiule

 

Keskkonnamet jättis rahuldamata sukeldujate taotluse korraldada Harilaiul surfi- ja sukeldumislaager umbes 80 inimesele.

Keskkonnamet teatas Panga panga lähistel platseeruvale sukeldumisfirmale OÜ Saaremaa Pank, et umbes 80 osalejaga surfilaagri korraldamine Harilaiul on vastuolus Vilsandi rahvuspargi kaitse-eeskirjaga.
Harilaiu kaitstavate elupaikade soodsa seisundi tagamiseks on oluline piirata suuremate rahvaürituste läbiviimist, sest suurte rahvaüritustega kaasneb suur tallamiskoormus. Samuti puudub poolsaarel telkimisplats 80-le inimesele.

Keskkonnamet leiab, et kolmepäevase surfilaagri läbiviimine rahvuspargi selles piirkonnas, mis on tavakülastajale ligipääsetav vaid jalgsi või jalgrattaga, rikub võrdse kohtlemise põhimõtet.
Üksi või väikeste gruppidena Harilaiul matkavatele rahvuspargi külastajatele jääb suure rahvaürituse läbiviimine rahvuspargi sihtkaitsevööndis arusaamatuks.

Ühtlasi muretseb keskkonnamet, et ühe pretsedendi lubamine võib tähendada järgmiste sarnaste ürituste kavandamist samas paigas. Keskkonnamet on ka varem paaril korral Harilaiule kavandatud üritustele punast tuld näidanud.

Print Friendly, PDF & Email