Päästekeskus soovitab metsad sulgeda

Väga suure tuleohu tõttu soovitab Lääne-Eesti päästekeskus põuaajaks võõras metsas viibimise keelata. Hiiumaal ja Pärnumaal tehtud puhkealade kontrollreid näitab, et vaatamata hoiatustele teevad inimesed metsas lõket väljaspool tähistatud lõkkekohtasid.

Vastavalt metsaseadusele on kohalikul omavalitsusel õigus anda välja korraldus, mis keelab võõras metsas viibimise.
Piirangu seadmine võõrasse metsa mineku keelu näol on päästeteenistuse hinnangul vajalik metsatulekahjude ennetamiseks ning suure kahju ärahoidmiseks. Kestvad kuumad ja kuivad ilmad on muutnud metsad eriti tuleohtlikeks. Ka lähipäevade ilmaprognoos annab alust arvata, et tuleoht suureneb veelgi.

“Metsas viibimine ei põhjusta iseenesest tulekahju, vaid ikkagi inimeste enda käitumine. Olles ise viimastel päevadel näinud nõuetest üleastumist, soovitan omavalitsustel keeld kehtestada,” ütles Lääne-Eesti päästekeskuse järelevalveteenistuse juht Indrek Laanepõld.
Kui metsa minemise keeldu kehtestatud ei ole, tohib metsas lõket teha, grillida ja suitsetada ainult nendes kohtades, kus maaomanik on lõkkeaseme eelnevalt ette valmistanud ja tähistanud. Riigimetsas on RMK puhkealadel lõkkeplatsid, kus on olemas sädemepüüdjatega lõkkealused.

Print Friendly, PDF & Email