Keskkonnarikkumiste arv vähenes kaks korda

Keskkonnainspektsioon registreeris kuue kuuga Saare maakonnas kokku 39 keskkonnaalast rikkumist, millest enamik pandi toime kalapüügivaldkonnas. Eelmise aasta samal ajal oli rikkumiste arv 69 ehk siis peaaegu poole suurem.

Kalapüügivaldkonnas tuvastati esimesel poolaastal 26 rikkumist, metsaõigusnormide rikkumisi oli viis, jahiseaduse nõuete vastu eksis kolm inimest ning üks rikkumine tuvastati nii veekaitse, välisõhu ja osoonikihi kaitse, jäätmekäitlusnõuete, saastuse kompleksse vältimise kui ka loomastiku ja loomakaitse valdkonnas.

Eestis kokku registreeriti poole aastaga 1307 keskkonnarikkumist, millest 847 pandi toime kalapüügivaldkonnas. 2009. aastal registreeriti esimese kuue kuuga 2179 rikkumist.

Print Friendly, PDF & Email