Hüvasti, teletekst! (6)

Hüvasti, teletekst!

 

Saarte Häälele helistas murelik televaataja Arvo Sirel Kihelkonnalt, kes kurtis, et pärast digitelevisioonile üleminekut ei edasta ETV enam teleteksti uudiseid. See olnud aga küllaltki popu-laarne maainimeste hulgas, eriti nende seas, kel pole kodus internetti. Kuhu ja miks siis kadus ETV teksti-TV, Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Margus Allikmaa?

Margus Allikmaa:

Vastab tõele, alates 1. juulist ei edasta ETV enam teleteksti. Meid julgustas seda otsust tegema uuring, mille viisime läbi selle aasta mais. Uuringust selgus, et teleteksti kasutajaid on jäänud väga vähe. Ainult 6% televaatajaid vaatas kord nädalas teleteksti ja neist inimestest omakorda kasutas teleteksti kella ja/või kuupäeva vaatamiseks 17%, saatekava vaatamiseks 44%, uudiste lugemiseks 63% ja muul põhjusel 10%.

Kõik, kes on tänaseks soetanud digitaalseadmed (uue digiboksiga varustatud teleka või ühendanud vana teleka külge digiboksi), saavad ühe klahvivajutusega vaadata saatekava, kuupäeva ja kellaaega ehk see teenus kaasneb nüüd iga programmiga.
Uudiste jälgimiseks on sedavõrd palju võimalusi, et nende edastamist teleteksti kujul ei pidanud me vajalikuks. Vanu seadmeid, mis edastasid teleteksti analoogajastul, ei olnud võimalik enam kasutada. Selleks, et edastada teleteksti digitaalajastul, oleks tulnud soetada mitu miljonit krooni maksvad seadmed ning lisaks sellele tuleks digitaalajastul teleteksti edastamise teenuse eest eraldi maksta. Seda ei pidanud me mõistlikuks.

Selle asemel oleme töötanud välja suurepärase lahenduse ETV2 programmile, kus programmivälisel ajal ehk keskpäeval ja öösel, kui saateid ei edastata, näeb televaataja ekraanil pidevalt värskeid uudiseid jooksmas. Ja need on tõesti kõige värskemad uudised. Tihti jõuab uudis ETV2 ekraanile teksti kujul tunduvalt varem, kui see loetakse ette raadiouudistes või näidatakse ära teleuudistes.
Me vabandame nende televaatajate ees, kes olid harjunud saatekava või uudiseid lugema teleteksti kujul ja nüüd peavad sama teenuse saamiseks omandama uued harjumused, aga samas julgen kinnitada, et uus teenus on parem kui vana.

Olgu veel lisatud, et sellisel kujul teleteksti, nagu see oli analoogajastul, arendamise on kõik Euroopa suuremad teleorganisatsioonid lõpetanud. Paljud on püüdnud juurutada moodsaid, n-ö interaktiivseid lahendusi, aga need arendused on topanud või jäänud poolikuks seetõttu, et kasutusel on väga erinevaid digibokse ja tihti on juhtunud nii, et osa digiboksidega on uued teletekstilahendused nähtavad ja kasutatavad, osaga mitte.
Ka Eestis on müügil väga erinevaid seadmeid ja kindlalt oleks osa neist osutunud teleteksti edastamisel kõlbmatuks. Ka see teadmine oli meie otsustamise juures üheks argumendiks.

Lõpetuseks olgu rõhutatud, et rahvusringhäälingu poolt edastatavate uudiste maht telepildis, raadioeetris ja internetis on viimaste aastate jooksul päris palju kasvanud ning täiesti kindlalt on muutunud meie uudised sisukamaks ja mitmekesisemaks. Ka ilma internetita on võimalik jälgida meie uudiseid ööpäevaringselt.

Tööpäeviti öösel kella 00.30-st kuni järgmise õhtu 18.00-ni on võimalik uudiseid lugeda ETV2 ekraanilt, varahommikust kuni hilisõhtuni kuulata igal täistunnil ning hommikuti isegi pooltundidel raadiouudiseid ning ETV toob uudised ehk “Aktuaalse kaamera” vaatajani suvel kaks ning talvel kolm korda õhtu jooksul. ETV2 näitab AK-d koos viipekeelse tõlkega kell 19.20. Seda on päris palju. 

Hea lugeja, kas Sina tunned teletekstist puudust? Kirjuta saartehaal@saartehaal.ee .

Print Friendly, PDF & Email