Sooduspileti eelnõu täna valitsuses

Valitsus arutab tänasel istungil 18 riigikogu liikme esitatud seadusemuudatust, millega soovitakse luua saarte elanikele soodustusi Väinamere laevaliinidel sõitmisel. Majandusministeerium teeb valitsusele ettepaneku eelnõu esitatud kujul mitte toetada.

Eelnõu kohaselt soovitakse luua saarte elanike ning ettevõtete sõidukitele üleveol soodustust 50 protsenti pileti hinnast. Samuti soovitakse sisse viia nn sõidukipileti süsteem, mille rakendamine tähendab, et pileti eest tuleb tasuda vaid sõiduki üleveol, olenemata selles viibivate isikute arvust, s.t et vastava sõidukiga reisijatele oleks laeva-, väikelaeva- või parvlaevaliinil sõit tasuta.

Majandusministeerium märgib, et eelnõu seletuskirjas on üksnes lühidalt märgitud, et regulatsiooni rakendamine nõuab riigieelarvest esialgset lisakulu 26 miljonit krooni, kuid ei ole selgitatud, kuidas on lisavahendite arvestamisel jõutud sellise summani ning kas tegemist on ühekordse või iga-aastase kuluga.

“Samuti jääb ebaselgeks, kas seletuskirjas nimetatud summa arvutamisel arvestati ka neid reisijaid, kes ei ole konkreetse saare rahvastikuregistrijärgsed elanikud. Ühtlasi võib piletitulu vähenemisel ühistranspordi toetamiseks vajalike vahendite maht oluliselt kasvada,” viitas majandusministeerium.
Seoses ettepanekutega Väinamere parvlaevaliinide piletimüügi ja piletihindade struktuuri muutmiseks saatis maavanem Toomas Kasemaale kirja ka majandusministeeriumi asekantsler kantsleri ülesannetes Merike Kompus.

Ta teatas, et kuivõrd tegemist on ettepanekutega, mis muudavad täielikult kehtivat piletihindade struktuuri ja parvlaevaliinide piletimüügisüsteemi, on ministeerium seisukohal, et ettepanekutes esitatud muudatused eeldavad põhjalikku ja detailset analüüsi.

Print Friendly, PDF & Email