Riik ei toeta enam uue kiviaia rajamist

Vastavalt Eesti maaelu arengukavva sisse viidud muudatusele ei toeta riik augustis algavas taotlusvoorus enam kiviaia rajamist, toetust saab taotleda vaid kiviaia taastamiseks.

Kuna senises ainsas toimunud taotlusvoorus (2008. a lõpp–2009. a algus) oli taotlejate huvi toetuse vastu väga suur, siis jäid taotluste hindamiste tulemusena rahuldamata kõik taotlused, milles sooviti rajada uut kiviaeda. Et ka tulevikus on huvi toetuse vastu suur, peavad spetsialistid otstarbekaks võimaldada edaspidi toetust taotleda üksnes kiviaia taastamiseks, mis on uue rajamisega võrreldes olulisem tegevus.

Kiviaia taastamise taotlusi võetakse vastu 2. augustist kuni 16. augustini PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. Toetust saab kiviaedadele, mis asuvad või piirnevad vähemalt 80% ulatuses kasutuses oleva põllumajandusmaaga ja on looduses visuaalselt jälgitavad, s.t säilinud peab olema vähemalt alumine kivirida. Samuti võib toetust taotleda olemasoleva kiviaia esialgse mahu taastamise eest, mille käigus suurendatakse olemasoleva kiviaia mahtu poole võrra tema esialgsest mahust.

Toetuse määr ühe meetri 60–90 cm kõrguse kiviaia taastamise eest on 250 krooni ja ühe meetri üle 90 cm kõrguse kiviaia taastamise eest 391 krooni. Käesoleva taotlusvooru eelarveks on planeeritud 20 miljonit krooni.

Print Friendly, PDF & Email