11 miljonit rannaniitude hoolduseks

Saare- ja Muhumaa pärandkoosluste hooldajad said looduse mitmekesisuse säilitamise meetme raames rannaniitude ja loopealsete taastamiseks ning hooldamiseks kokku üle 11 miljoni krooni.

Kogu Eesti lõikes suuruselt teise toetuse pälvis MTÜ Väikese Väina Loodushoid, kes sai Väikese väina ja Kahtla-Kübassaare hoiualadel looduse mitmekesisuse taastamiseks ja säilitamiseks üle 4,2 miljoni krooni.
Mario Talvist, üks MTÜ Väikese Väina Loodushoid eestvedajatest ütles Saarte Häälele, et kokku on neil hooldatavaid alasid ligi 320 ha, mis asuvad Muhu, Orissaare ja Pöide vallas. Šotimaalt on plaanis osta 70 mägiveist, rajada kokku üle 50 km karjaaedu ning teha loopealsete ja rannaniitude taastamistöid 170 ha suurusel maa-alal.

Muuhulgas on hooldatavate alade hulgas ka näiteks Väinatammi ja Orissaare alevi vahele jääv osaliselt roostunud rannikuala, mis on pesitsuspaigaks kaitsealustele linnuliikidele nagu niidurüdi ja suurkoovitaja. MTÜ-sse kuulub hetkeseisuga viis liiget, kel on olemas ka varasem rannaniitude taastamise ja hooldamise ning veisekasvatuskogemus.
MTÜ Abbro juht Rein Lember rääkis, et Abruka rannaniitudele on plaanis Taanist tuua umbes 20 Šoti mägiveist ja ehitada koplite süsteem. Et Taanis lisandub veiste ostuhinnale ülimalt kõrge 40-protsendine käibemaks, võidakse loomad osta ka mujalt ja teist tõugu.

Teisalt sobivad Abrukale just Šoti mägiveised, kes tarvitavad toiduks ka võsa ja pilliroogu, mille vohamine on väikesaare loodusväärtuste säilimist silmas pidades probleemiks.
Lember ütles, et tema sooviks on hoida karja saarel seni, kuni on elu ja tervist. “Üksi inimese ja masina jõuga jääb niitude korrashoidmine poolikuks,” sõnas ta.

Kokku said looduse mitmekesisuse säilitamise meetme esimese taotlusvooru raames keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) rahastamisotsuse 26 taotlejat kogusummas üle 49 miljoni krooni.
Järgmist taotlusvooru on oodata juba sügisel, seega tasub nii uutel taotlejatel kui esimeses voorus tiheda konkurentsi tõttu rahastuseta jäänud projektide arendajatel taotluste ettevalmistamisega alustada.

Looduskaitselisteks investeeringuteks on võimalik toetust taotleda ka KIKi keskkonnaprogrammist, mille tänavune viimane voor sulgub 16. augustil. Täpsem info voorude ja taotlemise kohta on leitav KIKi kodulehelt.


Toetuse saajad

MTÜ Muhu Looduse Kaitsel, Muhu Igaküla ranna- ja looniitude taastamine, 805 383 kr
MTÜ Väikese Väina Loodushoid, Väikese Väina hoiualal looduse mitmekesisuse taastamine ja säilitamine, 4 260 102 kr
MTÜ Abbro, Veised Abrukale, 1 978 919 kr
MTÜ Laidevahe Loodus, Laidevahe poollooduslike koosluste säilitamine, 660 481 kr
MTÜ Rannaniidu Haldjad, Võlupe ja Mujaste küla rannaniidu hooldamine, 389 880 kr
MTÜ Eesti Pärandmaastikud, Natura 2000 esmatähtsate niiduelupaikade taastamine Saaremaal ja Pärnus, 3 821 881 kr
MTÜ Ida-Saaremaa niidud, Pöide poollooduslike koosluste säilitamine, 330 787 kr
MTÜ Ökoabi, Vilsandi rahvuspargi poollooduslike koosluste säilitamine, 2 069 064 kr
MTÜ Võhma Kivikülv, Šoti mägiveiste ost I kategooria elupaikade hooldamiseks Saaremaal, 276 660 kr

Print Friendly, PDF & Email