Majast, mis ei taha valmis saada (9)

Majast, mis ei taha valmis saada

 

Kuressaare 5. lasteaia renoveerimisest ja selle valmimisest on meedias viimasel ajal palju juttu olnud. Tants maja ümber sai alguse juba renoveerimise alguses. Juba siis tõstsid pead esimesed ohumärgid, et valmimine võib edasi lükkuda.

Ometigi raiusid linnajuhid selge ja raudse jah-sõnaga lasteaia valmimist 1. septembriks. Kas siis ei tahetud või oli linnavõimudel raske loobuda antud lubadustest? Tänaseks on siiski välja öeldud uus valmimistähtaeg – 1. oktoober 2010. Kuid kas see jääb lõplikuks lubaduseks­?

Öeldakse, et tagantjärele tarkus on täppisteadus. Sel moel võin kirjeldada olukorda, mis on tekkinud käesolevaks momendiks, kui on selgunud tõsiasi, et Kuressaare 5. lasteaed ei valmigi lubatud tähtajaks.
Mured selle lasteaiaga algasid juba AS Facio Ehitusega sõlmitud lepingu lõpetamisega. Uue hanke pakkumise võitjaks osutus Koger & Partnerid AS. Olukorda hinnates tekkis meie fraktsioonil rida küsimusi, mida ei saanud olukorra tähtsust arvestades mitte küsimata jätta.

“Unustatud” miljon

Arupärimises, mille esitasime 3. märtsil 2010 Kuressaare linnavalitsusele, soovisime teada, kuidas sai võimalikuks, et Facio Ehituse AS-i poolt tehtud tööde tegelik maksumus erines pea 1 miljoni krooni võrra maksumusest, mis kajastus Kuressaare linna eelarves (vastavalt siis 3 001 780.80 ja 2 041 700.00). Samas palusime ka teostatud tööde aktide ja teostusjooniste koopiaid, mille peale edastati mittemidagiütlevad jooniste koopiad. Rahaline vahe olevat olnud raamatupidaja n-ö näpukas, kes jättis tööde nimekirjast välja 2008. aastal teostatud tööd.

Kahetsusväärne muidugi, kui 960 000 lihtsalt “ära ununeb”! Vaevalt, et keegi oma isiklikus rahakotis sellist auku tähele panemata jätaks.
Linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni teeb murelikuks ka Koger & Partner AS-i kogupakkumise hind. Kas tegemist ei ole mitte järjekordse alapakkumisega? Ei üllataks seegi, kui 1. oktoobril selgub, et maja on küll valmis, aga mänguväljakut ja lubatud piraadipaati näeme siis, kui kevad käes ja lumi sulanud.

Küsimusele, kas lasteaia avamise reaalne tähtaeg 1.09.2010 on jätkuvalt jõus, vastas lugupeetud linnapea, et valmisehituse üleandmise tähtaeg on paigas, tööde graafik on reaalne ja tähtaja muutmist ei ole keegi taotlenud ega arutanud.
17. juuni volikogus selgus tõsiasi, et töövõtja on nädal aega tööde graafikust maas, kuid see on ehitusel reaalne (loe: normaalne) ja sõltub ehitusmaterjali tarneprotsessist. Huvitav, mis imeloom see tarneprotsess on, et seda planeerida pole võimalik isegi selliste kogemustega ehitusettevõttel?

Olukord on pingeline

Siit tekib järgmine küsimus: kuidas on võimalik, et kolm nädalat tagasi oli veel reaalne jõuda ehitus valmis tähtajaks, ehkki juba siis oleks pidanud lööma häirekella, mitte ootama imesid.
Kuressaare linnapea lubas, et peredele tagatakse, et lapsed õue ei pea mängima jääma ja olukord leiab lahenduse peale jaanipäeva, mil räägitakse konkreetsetest kuupäevadest.
Jaanipäev möödus ja ilusad lubadused ka.

Tuleb tõdeda, et olukord on üpris pingeliseks kujunenud ja segadust tekitav nii linnakodanikest lastevanematele kui ka lasteaia töötajatele. On ju elatud ja tegutsetud heas teadmises ja usus, et Kuressaare linnavalitsus ja linnapea pr Urve Tiidus on andnud kindlaid lubadusi, mida paraku pole suudetud täita. Kas Kuressaare linnavalitsuses kehtib põhimõte, et hea lubadus on alati parem kui kehv täitmine?

Arvesse võttes senist ehituse käiku, tekib kahtlus ka lubatud 1. oktoobri 2010. a valmimistähtajast kinnipidamisega. Kas on võimalik, et see kuupäev polegi veel lõplik tõde?
Ei kujuta hästi ette nende perede üleelamisi, keda see olukord puudutab ja ei tahaks olla ka selle lasteaia töötajate nahas.

Tähelepanu on juhitud

Ei saa ka öelda, et Kuressaare linnavõimule ei ole tekkinud olukordadest ja probleemidest õigeaegselt märku antud. Pigem vastupidi – oleme pidevalt läbi mitmete arupärimiste üritanud juhtida tähelepanu võimalikele tegematajätmistele ja kitsaskohtadele, mis meie arvates pärsivad linna kui majandusstruktuuri edukat toimimist. Kahjuks on see jäänud hüüdja hääleks kõrbes.

Hämamised ja vassimised ei too ühelegi probleemile lahendust. Nii tuleb linnajuhtidel tõele näkku vaadata, nii valus kui see ka ei ole, ja linnarahvale tunnistada, et järjekordne lubadus jääb tähtajaks täitmata.

Samal teemal: “Ajakirjanik arvab: Solgutatud lasteaed”,Ehitaja jäi lasteaiaga jänni

Aivar Aru
Kuressaare linnavolikogu
Keskerakonna fraktsiooni esimees

Print Friendly, PDF & Email