Mitmed Saaremaa omavalitsused rikuvad põhiseadust (6)

Nii Kuressaare linn kui ka Kaarma ja Orissaare vald rikuvad põhiseadust, sest arvestavad sünnitoetuse maksmisel lapsevanemate antud omavalitsusüksuses elatud aega, selgus eile õiguskantsleri Indrek Tederi Tallinna linnavolikogule saadetud kirjast.

Õiguskantsleri arvates on põhiseadusevastane, kui lapsi koheldakse ebavõrdselt. Ning ta asus seisukohale, et kuigi sünnitoetust makstakse lapsevanemale, on selle toetuse maksmise lõppeesmärk sündinud lapse toetamine, mitte vanemate premeerimine. “Sünnitoetus on toetus lapsele. Ja igas last puudutavas küsimuses tuleb esikohale seada lapse huvid,” vahendas pressiesindaja õiguskantsleri seisukohta.

Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Inna Kask nentis, et ehkki maavalitsus ei ole järelevalvet tehes omavalitsustes vaadanud volikogude kehtestatud sotsiaaltoetusi (vaadatud on, milliste rahade eest mida makstakse), tasub sünnitoetuste teema üle vaadata. “Kindlasti võiksid seda teha kõik omavalitsused ja viia oma toetuste maksmise korra kohe pärast suvepuhkust seadustega kooskõlla,” soovitas Kask.

Kuressaare linnas määratakse lapse sünnitoetus emale tingimusel, et üks lapsevanematest on olnud rahvastikuregistri järgi Kuressaare linna elanik vähemalt aasta vahetult enne lapse sündi ja sünnitoetuse saajate nimekirja kinnitamisel on mõlemad lapsevanemad rahvastikuregistri järgi Kuressaare linna elanikud.

Orissaare ja Kaarma vallas on õigus saada sünnitoetust täies ulatuses neil vanematel, kes mõlemad on vähemalt aasta enne lapse sündi olnud valla elanikud. Siis aga, kui laps on sündinud perre, kus teine vanem on elanud vallas vähem kui aasta (või ei ole valla kodanik), saab sünnitoetust 75% kehtestatud määrast. Päris värsketele vallakodanikele, kes on elanud vallas vähem kui aasta, annab vald lapse sünni puhul aga ainult poole toetusest.

Print Friendly, PDF & Email