Saarlased küsisid palju toetust

Kalandustoodete ja veetaimede töötlemise arendamiseks taotleti ligi 96 miljonit krooni toetust.

Euroopa Kalandusfondi (EKF) meetme 2.3 “Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” teise taotlusvooru raames laekus PRIA-le kokku 31 taotlust summas ligi 96 miljonit krooni, planeeritavate investeeringute kogumaht on üle 211 miljoni krooni.

Maakonniti erines taotlemine kordades: aktiivsemad olid Saaremaa (7 taotlust, ligi 31 mln krooni) ja Harjumaa (8 taotlust, veidi üle 26 mln krooni), samas Jõgevamaalt laekus vaid 2 taotlust summas 8,6 mln krooni.
Kõige rohkem soovitakse toetust pakke- ja jahutusseadmete ning kala sulatamise seadmete soetamiseks.

Print Friendly, PDF & Email