Kihelkonna vanadekodu projektiga minnakse edasi

Enam kui kaks aastat tagasi Kihelkonna valla poolt algatatud vanadekodu laiendamise projektile on andnud oma heakskiidu mitu Lääne-Saaremaa valda, kes projekti elluviimise korral näevad end eelkõige pakutava teenuse ostja rollis.

Salme vallavanema Kalmer Poopuu arvates on teenuse järele vajadus olemas. Tema sõnul volikogu ideed küll toetas, aga samas ei näe Salme vald hetkel mõtet mingi uue organisatsiooni loomiseks, kus vallad osanikud oleksid. Ka Mustjala vallavanem Kalle Kolter oli seda meelt, et nemad toetavad selle projekti elluviimist, et saada vanadekodu rajamiseks Euroopa raha peale. Oma toetuse projektiga edasiminemiseks on andnud ka Lümanda ja Torgu valla volikogu.

Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam ütles, et on naabritelt toetuse suures osas saanud ja see annab indu edasi tegutsemiseks. “Vaid Kärla vallal on Kogula hooldekodu baasil oma nägemus olemas,” arvas Aardam. “Kärlalt me ka erilist toetust ei looda.”

Kärla volikogu esimehe Ülar Tänaku allkirjastatud kirjas seisab, et vald küll toetab Kihelkonna hooldekodu rekonstrueerimise projekti, sest maakonnas on hoolduskohtade puudus. Samas mainitakse kirjas ära ka asjaolu, et hoolduskoha valik on iga soovija või tema pereliikmete vaba valik. Vald on nõus vajadusel hooldusteenust Kihelkonnalt ostma, aga ei näe võimalust projektis rahaliselt osaleda.

Print Friendly, PDF & Email