Omanik alustab Lootsi piirkonna planeerimist

Kuressaares plaanitakse alustada Tori jõe suudmealal asuvate Lootsi tänava kinnistute (23, 25, 27) detailplaneeringu koostamisega.

Rannikuäärsete kinnistute omanik on puiduärimehena tuntud Tõnis Mäerand, kes soovib maad peamiselt kasutada elamumaana ehk kortermajade ehitamiseks.
Linnaarhitekt Hannes Koppeli sõnul tegutsetakse planeerimisega tasapisi ja ei planeerita kogu ala kohe täis.

Esimesena võetakse käsile Tori jõe äärne ala. Planeeritavate ehitiste maht jääb varem räägitust väiksemaks. Kõikide üle kahekorruseliste majade ehitamine tuleb hästi ära põhjendada, ütles Koppel, lisades, et linnavalitsuse eesmärk on säilitada Kuressaare siluetis linnuse domineerimine. Samuti püütakse hõreda ja madala hoonestusega jätta tulevikus arendamisvõimalus ka kunagise maakonnahaigla krundi omanikule.

Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on kõnealuse ala juhtfunktsioon puhkeotstarbeline, seega tuleb see Mäeranna plaanide teostamise jaoks muuta elamumaaks.
Samuti soovib Mäerand ehituskeeluvööndi ja veekaitsevööndi võrdsustamist kallasrajaga, mis on jõe kallastel 4 m ja rannal 10 m. Linnarhitekt Koppel selles probleemi ei näe, asi tuleb lihtsalt veelkord läbi rääkida.

Tõnis Mäeranna valduses on Kuressaares magusat kinnisvara olnud varemgi. Näiteks on tema omanduses olnud ka Kuressaare kesklinnas asuv endine pritsimaja.

Print Friendly, PDF & Email