Rajatavast kombijaamast valmis bakalaureusetöö (1)

Eesti Maaülikoolis kaitsti sel kevadel bakalaureusetöö teemal “Kuressaare soojus- ja elektritootmisjaam”, mis analüüsib uudse ORC tehnoloogia sobivust planeeritavasse koostootmisjaama.

Kuressaare Soojuse uues tootmisjaamas hakatakse selle valmimisel tootma koos nii soojus- kui ka elektrienergiat. Kasutusele võetakse Eestis uudne ORC tehnoloogia ehk orgaanilise soojuskandjaga Rankine’i tsükkel. Kuressaarest pärit Risto Virveste jõuab töös järeldusele, et soojus- ja elektrienergia koostootmisel on lahustootmisega võrreldes mitmeid eeliseid. Näiteks suureneb efektiivsus, mis annab majandusliku eelise. Samuti on olemas ka keskkonnaalased plussid, kui kütusena kasutatakse taastuvenergiaallikaid nagu puit.

Rõõmustavat leidub Virveste poolt tehtud järeldustes ka tavatarbijale. Puitkütuse osakaalu kasvatamine soojatootmises loob eelduse pakkuda tarbijaile stabiilseid hindu, mida ei mõjuta fossiilsete kütuste hinnakõikumised (põlevkiviõli kasutamise maht peaks langema 20 protsendilt viiele).
Virveste sõnul sai Kuressaarde planeeritavast jaamast töö kirjutatud, kuna tegemist on kodukohas käiku mineva projektiga, mis on samas Eestis uudne ja huvipakkuv – sarnast tehnoloogiat saaks kasutada ka teistes Eesti väikestes elektrijaamades.

Töö juhendaja Tõnis Peets leidis, et on igati tänuväärne, kui tudengid kirjutavad praktilise väljundiga töid, millest võib ka reaalset kasu olla.
Plaanide kohaselt peaks uue jaama ehitus algama järgmise aasta suvel ja ning 2012. aastal loodetakse ehitusega valmis olla. Esialgse eelarve kohaselt peaks projekti maksumus olema ligikaudu 140 miljonit krooni.

Print Friendly, PDF & Email