Põhiseadus ei luba hülge söödud kala hüvitada (3)

Vastuseks kalurite murekirjale, et hülged ja kormoranid hävitavad püügivahenditest kala, vastas keskkonnaministeerium, et tegemist on loodusliku toiduahelaga.

“Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 5 on Eesti loodusvarad ja loodusressursid, sh kalavarud, rahvuslik rikkus, mis on võrdseks kasutamiseks kõigile, mistõttu ei saa maksta kompensatsiooni ühele ühisvara kasutavale huvigrupile. Kala söömine lindude, mereimetajate ja röövkalade poolt on osa looduslikust toiduahelast.” Ministeerium lisab, et kahju hüvitatakse vaid püüniste rikkumise korral.

Keskkonnaministeerium mainib ka, et olgugi et kormorane võib Eestis augustist detsembrini lasta, on sel moel surmatud vaid ligi 800 isendit.

Print Friendly, PDF & Email