Lihtne küsimus

Olen raske liikumispuudega. Vaikselt on lõpetatud ära raske puudega ja ilmselt siis ka sügava puudega inimeste sõidusoodustused. Mulle öeldi ka bussijaama kassast, et puuetega inimeste sõidusoodustused on ära võetud. Sooviksin teada, miks on need ära võetud ja miks sellest pole teavitatud?

Vastab Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja Agne Peetersoo:

Vedajad (AS Go Bus ja AS Harjumaa Liinid) peavad täitma ühistranspordiseadust ja avaliku teenindamise lepingut.
Ühistranspordiseaduse § 27 lg 1 kohaselt on riigisisesel liinil (kaasa arvatud kommertsliinil) vedaja kohustatud tasuta vedama:
1) eelkooliealisi lapsi;
2) puudega lapsi, sügava puudega 16-aastaseid ja vanemaid isikuid ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või nägemispuudega isikut saatvat juhtkoera.

Maakonnaliinide avaliku teenindamise lepingu lisa 2 p 1.5 kohaselt on raske puudega isikutele pileti hind 0,1 krooni (üldjuhul 0,7) ühe liinikilomeetri eest ja pileti miinimumhinnaks on 6 krooni (üldjuhul 7). Vedajatel peab olema väljas info sõidusoodustuste kohta ning nad peavad tagama ka soodustusega piletite ostuvõimaluse bussijaamast.

Avaliku teenindamise leping on kättesaadav Saare maavalitsuse kodulehel www.saare.ee jaotise Avalik teave alljaotises Avalikud lepingud.
Kui inimesel on konkreetne kaebus, tuleb sellega alati pöörduda kas vedaja või maavalitsuse poole.

Print Friendly, PDF & Email