Erimärgistatud kütuse kasutamine võib muutuda kvoodipõhiseks

Riigikogu maaelukomisjon arutas erimärgistatud kütuse kasutamise süsteemi võimalikku muutmist, muuhulgas oli kõne all üleminek kvoodipõhisele süsteemile.

Põllumajandusministeeriumi asekantsler Andres Oopkaup selgitas, et ministeerium on analüüsinud mitmesuguseid andmeid kulunormide määramiseks ja need on väga erinevad. Keskmine, millega tootjad ka ise nõustuvad, on 120 l/ha.

Kütusekvoodi saab määrata põllumassiivide registri andmete põhjal, sest registris on täpselt kirjas, milliseid kultuure ja kui suurel pinnal tootja kasvatab. Kvoodipõhise süsteemi puhul vähenevad kontrollimise kulud, sest tootja peab ise arvestust. Kui kvoot on ületatud, tuleb osta tavalise maksumääraga kütust.
Erimärgistatud kütuse probleemidega tegelev komisjon on esialgu seisukohal, et praegust süsteemi on otstarbekas muuta juhul, kui soodustust saavate valdkondade arv väheneb. Hinnanguliselt oleks kõige valutum soodustusest loobuda kaevandustes, ehituses ja metsanduses.
Enne riigikogu valimisi ei juhtu midagi

Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalev Kotkas märkis, et viimane mõistlik aeg süsteemi muutmiseks oli eelmise aasta sügisel, kuid poliitikud ei avaldanud huvi teemaga tegelemiseks. Riigikogu selle koosseisu volitused lõpevad 2011. aasta kevadel, allesjäänud ajaga enam ilmselt midagi ei muudeta. Kotkas soovitas ministeeriumide esindajatel ettepanekud teha kohe uue koosseisu volituste alguses.

Print Friendly, PDF & Email