Pöide maaomanik süüdistab valda hämamises (4)

Pöide maaomanik süüdistab valda hämamises

VAIDLUSALUNE MAA: Pildil keskel olev maalahmakas, Ula külas asuv Eitme kinnistu on tekitanud palju paksu verd.
Foto: Maaamet

Pöide vallas asuva Eitme maaüksuse omanikud Arvo ja Kaja Einik on veendunud, et vallavalitsus on aastate eest neile õigusjärgset maad tagastades lasknud mõõdistustöid teha nende kahjuks.

Kaja Einik oli maa tagastamisest Saarte Häälega rääkides nördinud ning tunnistas, et kuigi nad on korduvalt pöördunud oma murega nii valla kui ka maa-ameti poole, ei ole nad konkreetseid vastuseid saanud ja alati on kaasnenud mingi hämamine.

Einikute andmeil on nende maale juurde mõõdetud osa merd ja piirid naabri maadega on ebakorrektsete mõõdistuste tõttu ülestikku. Lisaks pole juurdepääsuteed vormistatud üldkasutatavaks. Arvo Einik on oma kirjades vallale ja maa-ametile märkinud, et maa jagamisel ei ole arvestatud tema soovidega, vaid on keskendutud eranditult vaid naabri nõudmistele.
Valla planeerimis- ja arendusspetsialist Gerri Grünberg, kes toona juhtis mõõdistustöid teinud maamõõdufirmat OÜ Gromaticus, selgitas Saarte Häälele, et ühest vastust Einikute küsimustele on raske anda. 

“Iga reformi juures on keegi, kes ei ole rahul, ja maareformi on õnnetuseks tehtud viisil, mis tekitas rahulolematust veel eriti palju,” selgitas ta. “Reformi on varsti 20 aastat tehtud ja juba see näitab, et seda on tehtud maakorralduslikke põhimõtteid arvestamata,” märkis Grünberg ja lisas, et usutavasti Einikutele maa tagastamise juures siiski liiga tehtud ei ole.
“Vallas ja maa-ametis toimetasid maa tagastamisega tegelenud isikud vastavalt tollel ajal kehtinud õigusaktidele,” sõnas ta.

Grünberg lisas, et Arvo Einik ei ole paraku ka vallale soovinud täpsustada, millised on need asjaolud, millega ta juba kümmekond aastat tagasi lõppenud tagastamisprotsessis rahul ei ole.
Maa-ameti peadirektori asetäitja Urmas Männama kinnitas Einikutele täiendavas selgituses Eitme katastriüksuse osas, et amet jääb kõiges oma varasemate seisukohtade juurde.

“Katastriüksuste maakatastris registreerimise järjekorrast nähtub, et teie omandis olev Eitme katastriüksus on maakatastris registreeritud kõige viimasena, ja sellega on tagatud, et selle piiride määramisel on arvestatud kõikide varem moodustatud katastriüksuste piiriandmetega,” selgitas Männama.

Maa-amet lükkas põhjendusi jagades ümber ka Einikute ülejäänud väited, kuid maaomanikud sellega ei nõustunud ning saatsid maa-ametile ja vallale järjekordse pöördumise kaartide ja arvutustega, mis näitavad, et katastriplaan ei ole täpne.

Print Friendly, PDF & Email