Saarlased said toetuseks 10,8 miljonit krooni

Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse (MAK-meede 3.2) raames sai Saare maakonnast möödunud nädalal rahastamisotsuse 17 projekti kogusummas 10,8 miljonit krooni.

MAK-meede 3.2 on suunatud mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja maapiirkonnas tegutsevatele ettevõtjatele, kelle eesmärgiks on parandada investeeringute abil maapiirkonna elukeskkonna atraktiivsust ja elukvaliteeti. 
Toetust antakse mittetulundusühingutele ja sihtasutustele kuni 90% investeeringuobjekti maksumusest, väikeettevõtjatele kuni 70% ja keskmise suurusega ettevõtjatele kuni 60%. Maksimaalne taotletav toetussumma ühe taotleja kohta on kuni 938 796 krooni aastas.


Kes toetust said

Paadla Kandi Selts – seltsimaja ehituseks 938 796 kr
Anseküla Põllumeeste Selts – seltsimaja ehituseks 938 796 kr
MTÜ Lümanda Sadamad – Roopa sadama korrastamiseks 938 796 kr
MTÜ Saaremaa JK aaMeraaS – Nasva staadioni rajamiseks 938 796 kr
Sakla Külaarengu Selts – seltsimajas kolhoosimuuseumi rajamiseks 936 000 kr
Võhma Kultuuri- ja Spordiselts – Võhma kultuurimaja baasil külamaja rajamiseks 932 472 kr
Karala Külaelu Arendamise Selts – seltsimaja rekonstrueerimiseks 930 667 kr
Jööri Küla Selts – laululava ja püstkoja ehituseks 928 650 kr
Vabatahtlik tuletõrjeselts Pihtla Pritsumehed – õppeklassi ja olmeruumide ehituseks 781 834 kr
EELK Püha Jakobi kogudus – Püha kihelkonna ajalooinfopunkti ja mänguderuumi ehitamiseks 656 222 kr
Kihelkonna külakultuuriselts Rukkilill – rahvariiete valmistamiseks ja muusikariistade ostmiseks 504 027 kr
Salme Jahimeeste Selts – Suurna küla seltsimajaks 441 981 kr
Kultuuriselts Kevade – Kõljala külaplatsi arendamiseks 403 470 kr
Metsküla Küla Selts – külaplatsi rekonstrueerimiseks 252 086 kr
MTÜ Medel – piirdeaia rajamiseks 154 440 kr
Spordiklubi Kärla – Kärla tervisekompleksi spordiinventari soetamiseks 69 323 kr
MTÜ Salme Spordiklubi – spordiinventari soetamiseks 55 770 kr

Print Friendly, PDF & Email