Maavalitsus, SOL ja SEL astusid soodsama pileti paati (14)

Maavalitsus, SOL ja SEL astusid soodsama pileti paati

KASULIK SÕITA TÄIS SÕIDUKIGA: Bussiga reisides oleks eelnõu kohaselt parvlaevapileti hinna arvestamise aluseks sõiduki hind pluss keskmine reisijate arv. See tähendab nii ühissõiduki kui ka sõiduauto puhul, et kasulikum on sõita võimalikult rahvast täis masinaga.
Foto: Peeter Kukk

Saare maavalitsus tegi majandusministeeriumile ettepaneku minna Kuivastu–Virtsu ja Triigi–Sõru parvlaevaliinidel üle uutele piletihindade kujundamise põhimõtetele ja sõidusoodustuste arvestamise süsteemile.

Maavalitsus teeb kooskõlastatult Saaremaa omavalitsuste liidu ja Saaremaa ettevõtjate liiduga ettepaneku viia reisijapilet arvestuslikult sõiduauto, veoauto ja bussi üleveo hinna sisse, võttes piletite hinna arvestamise aluseks sõiduk pluss üks reisija ning ühissõidukite puhul sõiduk pluss keskmine reisijate arv.

Samuti teeb maavalitsus saarte majanduse elavdamiseks ning piletimüügi ja -kontrolli protsessi tõhustamiseks ettepaneku määrata ainsa sõidusoodustusena kõigile Saare maakonna elanikele ja ettevõtetele Kuivastu–Virtsu ja Triigi–Sõru parvlaevaliinidel 50% piletihinnast. Täna kehtib soodustus vaid sõidukitele ja reisijaid see ei puuduta.
“Kaotada tuleks ka nädalavahetuse lisakoefitsiendid, sest sadamate läbilaskevõime ja parvlaevade mahutatavus suureneb,” märgib maavanem Toomas Kasemaa kirjas majandusministeeriumile.

Kasemaa sõnul on 50% soodustuse määr vajalik selleks, et Saare maakonna elanike pealinnas või regiooni keskuse riigiasutustes käimise kulud vastaksid enam maanteepikenduse põhimõttele. Samuti parandab selline soodustuse määr saarte elanike elatustaset ja elavdab majandust, kuna sellega suureneb saarte elanike võimalus mandril tööl või ärikohtumistel käia.
Maavalitsus, omavalitsusliit ja ettevõtjad ei pea samas õigeks, et uue hinnakujunduse juures tõuseks praegune ühe auto ja ühe reisija piletihind, vaid seda, et muudatus nõuaks riigilt lisavahendeid või lepingutingimuste ülevaatamist majandusministeeriumi lepingupartneriga OÜ Väinamere Liinid.

Saareelanikele soodsama parvlaevapileti asja ajab ka riigikogu Saarte ühendus, kes andis eile üle ühistranspordiseaduse muutmise seaduseelnõu. Selle kohaselt toimuks reisijate vedu parvlaevadel tasuta. Saarel registreeritud ettevõtjaile ja saare elanikele oleks sõiduki üleveol soodustus 50% sõidukipileti tavahinnast. Saarlased-hiidlased andsid eelnõu toetuseks üle 3000 allkirja.
Eelnõule andis allkirja 18 riigikogu liiget, alla ei kirjutanud Saarte ühenduse kümme reformierakondlastest liiget.

Samal teemal: “Soodsama laevapileti eelnõu jõuab riigikogu menetlusse

Print Friendly, PDF & Email