Kalanduspiirkonnad võitlevad ellujäämise eest (1)

Kaheksas Eesti rannikuala kalanduspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud paluvad muuta kalapüügiseadust nii, et pärast Euroopa Liidu poolse rahastamise lõppu aastal 2013 oleks ka neil võimalik edasi tegutseda.

Põllumajandus- ja keskkonnaministrile saadetud pöördumises, millele teiste hulgas on alla kirjutanud ka MTÜ Saarte Kalandus esindaja Tiiu Kupp, märgitakse, et lahenduseks oleks muuhulgas kalapüügiõiguse korraldamise delegeerimine allakirjutanutele. See parandaks praegust viletsat kalapüügilubade jagamise süsteemi ning lahendaks samas ka MTÜ-de eksistentsi teema.

“Praegune kalapüügiseaduses välja toodud jaotamise kord viib rannakalanduse hääbumisele,” kirjutatakse pöördumises. “Keskusest jaotatavad kalapüügiload ei arvesta kohalikke olusid ja antakse sageli ranniku piirkonnas elavatele inimestele.” Sellise käitumise tulemusena lähevad ka püügist saadud tulud rannaaladelt välja ning see piirkond vaesub ja rannakülad hääbuvad.

Lisaks taotlevad mittetulundusühingud endale ka mitmeid teisi keskkonnaalaseid, looduskaitsealaseid ja sotsiaalkultuurilisi tegevusi.

Print Friendly, PDF & Email