Saarte Pärimuskultuuri Suvi 2010 sai avalöögi

Eelmisel neljapäevaõhtul oli Veski trahteri õuele kogunenud nii linnarahvast kui ka naabreid. Kohaletulnud said lisaks mõnusale suvesoojale päikesele nautida meie oma saaremaist rahvapillimuusikat, rahvatantsu ja jälgida käsitöömeistrite tegemisi.

Kuressaarde olid tulnud Leisi rahvakultuuri vägevad tegijad: VäRKSsepad, tantsurühm Sõlus, Leisi pilliühingu noored ning villa- ja puutöömeistrid Lilian Väster ja Andi Mägi.

Suveürituse kuulutas avatuks uhke karjapasunahüüd, millele järgnes VäRKSseppade esinemine valdavalt omameisterdatud pillidel. Korraldaja võis tunda siirast rõõmu selle üle, et kuulajate/vaatajate hulgas oli peale turistide ka oma rahvast, sest eks ole selle ürituse üks eesmärke ikkagi oma rahva kaasamine ja saarlaseks olemise ausse tõstmine. Ühisesse tantsuringi sai tõmmatud mõlemaid – tundus, et meie tantsud on jõukohased kõigile ja naeratuse võlusid need välja nii omadel kui külalistel ühtmoodi.

Ka käsitöömeistrite juures võis märgata kerget sagimist – puutöö juures olid kohad sisse võtnud kohe mitu noormeest korraga, ei teagi, kas tehti seal võidu puulusikaid või lihtsalt seltskonna pärast… Villatöö huvitavate masinate juures sai katsetada ka kedervarrega lõnga keerutamist. Jäi mulje, et kõik, kes proovisid, said sellega ka hakkama, näolt paistis seal rahulolu igaühel.

Tänan Leisi VäRKSseppasid ja nende juhendajat Irja Aardamit, naistantsurühma Sõlus imeilusaid naisi ja nende juhendajat Anne Keerdi, Leisi tublisid noori ja muidugi käsitöömeistreid, kes kõik ühiselt sellele imeilusale õhtule väärika sisu andsid. Kohtumiseni kõikidel järgmistel neljapäevaõhtutel kell 20. Täna sisustab meie õhtut Mustjala kandi rahvas.

Maris Rebel

Print Friendly, PDF & Email