Vastukaja: Veel kord Liivi lahe kastmõrrast

Vastuseks 5. juunil 2010 Saarte Hääles ja Meie Maas ilmunud artiklitele, milles avaldatakse pahameelt kastmõrrapüügi sulgemise kohta.

Kohe, kui said teatavaks räimepüügi kohta laekunud andmed, asuti ette valmistama kastmõrrapüügi sulgemist. Selleks koostati vastavasisuline keskkonnaministri määrus, mis teatavasti jõustus 7. juunil 2010. Eelnevalt teavitati sellest ka Pärnu ja Saare maakonna kalureid.

Arvestades maha eelmise aasta ülepüügi, on Liivi lahe rannapüügi kvoot sel aastal 6810 tonni. Juba 17. novembril 2009 toimunud kalurite nõupidamisel otsustati, et 2009. a ülepüük arvestatakse maha 2010. aasta kvoodist. Ametliku statistika kohaselt püüti Saaremaaga piirnevalt veealalt 2008. aastal kokku 93 tonni räime ja 2009. aastal 168 tonni räime. Seni on samast piirkonnast püütud 155 tonni räime ja püük jätkus kuni püügi sulgemiseni 7.06. 2010.

Seega on ekslik väita, et sel aastal on Saaremaa kalurite püügivõimalused oluliselt väiksemad ning kalurid peavad hambad varna panema. Ülejäänud räimekoguse saab püüda sügisel, mil kala on kvaliteetsem ja selle hind mõnevõrra kõrgem.

Praegu riigikogus menetletava seadusemuudatusega nähakse ette võimalus rannapüügil räimekvoodi kehtestamiseks maakondade ja püsielanikega väikesaarte elanike vahel. Pärast selle seadusesätte jõustumist peavad Saaremaa ja Pärnumaa rannakalurid omavahel kokku leppima, kui suur osa räimekvoodist jääb ühe või teise maakonna kalurite kasutada. Seni aga pole riigil õigust teha erandeid näiteks Saaremaa kaluritele põhjendusega, et nad on vähem püüdnud.

Mare Ojarand
keskkonnaministeeriumi
kalavarude osakonna spetsialist

Print Friendly, PDF & Email