Metsatööd elektriliinide läheduses on ohtlikud

Elektriliinide läheduses toimuvad metsatööd põhjustavad igal aastal elektriliinide purunemisi ja laiaulatuslikke elektrikatkestusi.

Eelmisel aastal langetati puid liinidele kokku 172 korral ja sellest tingitud otsesed kahjud Eesti Energia Jaotusvõrgule ulatusid poole miljoni kroonini. Lisaks elektrikatkestustele põhjustab puude langetamine liinidele ka eluohtlikke olukordi tööde teostajatele endile.

Piirangud elektriliinide läheduses

Kõigile elektriliinidele on kehtestatud kaitsevöönd. See on ala, kus erinevate tegevuste osas kehtivad teatud kitsendused. Madalpingeliinidel on kaitsevöönd kaks meetrit, 6–20 kV liinidel 10 meetrit ja 35–110 kV liinidel 25 meetrit kummalgi pool liinist.
Puude langetamiseks elektriliinide kaitsevööndis tuleb elektriohutusseadusest tulenevalt taotleda luba elektripaigaldise omanikult ehk Eesti Energia Jaotusvõrgult. Seda tuleks teha ka siis, kui puud asuvad väljaspool kaitsevööndit, kuid on oht, et need võivad langedes kukkuda liinile.

Loa saamiseks peab pöörduma lähimasse Eesti Energia klienditeenindusbüroosse. Vajadusel võtab Eesti Energia Jaotusvõrk kasutusele omapoolsed abinõud ohu vältimiseks nagu näiteks liinide väljalülitamine või ka juhtmete mastist katkestamine.
Kaitsevööndis ilma loata tegutsemise korral võib tehnilise järelevalve amet määrata füüsilisele isikule trahvi kuni 300 trahviühikut ja juriidilisele isikule kuni 50 000 krooni. Rikkuja õlule jääb ka liinide vajalike remonditööde kinnimaksmine.

Käitumine ohu korral

Kui puu on langetamisel siiski elektriliinile kukkunud, siis sellisel juhul tuleb puust, katkenud juhtmest või mastist eemalduda jalgu maapinnal lohistades neid teineteisest eemaldamata või hüpata eemale, kaks jalga koos. Keskpingeliinile langenud puu võib langetuskohas tekitada eluohtliku sammupinge. Sellisel juhul tuleb tagada, et keegi ei läheneks pinge all puule või juhtmele lähemale kui 8 meetrit. Juhtumist tuleb kohe teavitada Eesti Energiat rikketelefonil 1343.

Ranno Puumets
Eesti Energia Jaotusvõrgu
käiduosakonna peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email