Algab loendajate värbamine põllumajandusloenduseks

Statistikaamet alustas sel nädalal 2010. aasta põllumajandusloenduseks 150 loendaja värbamist.

Põllumajandusloendus toimub 1. septembrist 15. novembrini ja hõlmab ligi 30 000 majapidamist. Uuritakse põllumajanduslikke majapidamisi, kus on vähemalt üks hektar kasutatavat maad või kus toodetakse põllumajandussaadusi põhiliselt müügiks.

Oluline uuendus on see, et põhiosa loendusandmetest kogutakse elektrooniliselt. Juriidilised ja füüsilised isikud saavad andmed esitada ise statistikaameti elektroonilises andmete edastamise keskkonnas eSTAT. Füüsiliste isikute majapidamiste valdajaid, kes ei ole neile määratud elektroonilise andmeesitusperioodi lõpuks andmeid esitanud, külastab statistikaameti loendaja.

Seetõttu on äärmiselt oluline, et lisaks eesti ja vene keele oskusele valdab loendajaks kandideerija ka arvutit, kuna kodukülastusel sisestab loendaja andmed sülearvutisse. Kandideerida saab CV Online’is 21. juunini.
Põllumajandusloendus toimub Eestis kuuendat korda. Varem on põllumajandusloendusi korraldatud aastatel 1919, 1925, 1929, 1939 ja pärast taasiseseisvumist 2001. aastal.

Print Friendly, PDF & Email