Kuressaare kolledžis alustatakse väikelaevaehituse õppekavaga

TTÜ Kuressaare kolledž on saanud kinnituse väikelaevaehituse õppekava avamiseks tänavu sügisest.

Kolledži direktor Anne Keerberg rõõmustab, et tehnikaülikool kinnitab riigieelarvelised kohad ning akrediteeringu on saanud ka väikelaevaehituse õppekava, sest sellele laieneb TTÜ baaskava akrediteering.
Niisiis peaks sügisest TTÜ Kuressaare kolledžis tarkust omandama 200 üliõpilast ja riigieelarvelisi ehk tasuta kohti on tänavu viie eriala peale kokku 55. Lisaks veel osaliselt tasulised ja tasulised kohad.

Väikelaevaehituse õpetamise idee kolledžis sai paberile tehnikaülikooli ja mere-akadeemia sõlmitud koostöölepingu näol 29. veebruaril 2008. Viimase tõuke Eestis unikaalse eriala kindlaks avamiseks andis selle nädala algusse jäänud visiit haridus- ja teadusministeeriumisse.

Uued võimalused regioonile

“See annab meie regioonile uusi võimalusi,” usub koolijuht, kes on tänulik ettevõtjatele, sest ilma nende toetuse ja koostööta poleks laevaehitust kindlasti tulnud. Positiivne on Keerbergi sõnul see, et ettevõtjad ise on aktiivsed olnud ja näinud ettevõtmisest kasu tõusvat ning klastriarendusest on asja saanud.
Väikelaevaehitust on kolledžis sügisest võimalik õppida kaugõppes, õppetöö toimub kindlate nädalate kaupa, üks kord kuus. Selline tsükliõpe võimaldab haridust omandada ka töötavatel inimestel ja samuti on võimalik saarele õppima tulla mandrilt.

Tegemist on õppega, mille lõpetanud saavad rakenduskõrghariduse väikelaevaehituses ning pärast mõningat töökogemust on neil võimalik taotleda väikelaevaehituse inseneri kutsetunnistust. Siiani pole Eestis seda veel juhtunud, kuna eriala pole Eestis lihtsalt õpetatud.

Nõutud spetsialistid

Väikelaevaehituse klastriarenduse projektijuht Anni Hartikainen on veendunud, et väikelaevaehitust õppinud spetsialistid on rakendatavad ka väikelaevaehituse sidussektorites, sest väikelaeval kohtuvad erinevad distsipliinid – sisearhitektuur ja elektrisüsteemid, materjaliõpe jne.
Õppekava juht Jaanis Prii lisas, et laevadki on väga erineva otstarbega, alates aerupaadist kuni luksuskaatrini välja, lisaks tehtud erinevatest materjalidest – puust, metallist, plastist – ning see teebki õpitava spektri hästi laiaks.

Huvi väikelaevaehituse vastu on suur, sest eelmisel aastal võeti juba vastu nn projektrühm, kes sai esimesel aastal lähedase eriala tootearendus-tootmistehnika alusõpet. “Erineva haridustaseme ja taustaga inimesed on väikelaevaehituse vastu huvi tundnud, kuni selleni välja, et TTÜ üliõpilastele mõeldud infopäeval tuli üks TTÜ professor ja teatas, et tema tahaks tulla väikelaevaehitust õppima,” avaldas Keerberg, lisades, et magistriharidusega tegelasi on asja uurimas käinud päris mitmeid.

Lisaks väikelaevaehituse erialale saab TTÜ Kuressaare kolledžis õppida turismi- ja toitlustuskorraldust, väikeettevõtlust ja elektrooniliste süsteemide eriala. Tehnikavaldkonnas on võimalus siin alustada TTÜ mehaanikateaduskonna tootearenduse ja tootmistehnika eriala õpet, jätkates aasta pärast Tallinnas.


Tänapäevane õpe

Siinkohal ongi paslik rääkida tänapäevastest õppimisvõimalustest. Inimeste puhul, kel on olemas lõpetamata tehniline baasharidus või erialane töökogemus, on võimalik nende seniseid õpinguid ja töökogemust arvesse võtta, kui nad asuvad kolledžis omandama uut eriala. Seega ei pea nad enam täit programmi läbima.

Keerbergi sõnul on võimalik õppida kolledžiaineid, mis huvi pakuvad, ka valikainetena. Niimoodi on võimalik ainepunkte koguda ja kui neid on piisavalt kogutud, minna sobivasse kõrgkooli, esitada oma punktid ja jätkata seal kuni diplomi saamiseni.
Sama lugu on siis, kui kõrgkool on kunagi pooleli jäänud – siis on võimalik osa aineid “ümber kantida”, sest uute seaduste järgi ainepunktid enam ei aegu.

Print Friendly, PDF & Email