Nunnad kolivad Öörikult ära (7)

Nunnad kolivad Öörikult ära

KOLIVAD: EAÕK Pärnu ja Saare piiskopi Aleksandri (paremal) sõnul on otsus skiita kolimiseks olemas. See tähendab, et elukohta tuleb vahetada ka Ööriku skiita eestseisjal nunn Theofilil (vasakul). Tagaplaanil olev skiita maja jääb piiskopi sõnul ikkagi palvetamiseks ja puhkamiseks.
Foto: Raul Vinni

Omandivaidlus ja vajadus kloostrit arendada viis Eesti apostlik-õigeusu kiriku (EAÕK) otsuseni, et Orissaare vallas Öörikul asuv Püha Eelkäija skiita kolib tulevikus Pihtla valda Reo külla.

EAÕK Pärnu ja Saare piiskop Aleksander ütles Saarte Häälele, et vaevalt aasta tagasi Öörikul pühitsetud kloostri ärakolimise otsus on vastu võetud sinodi (piiskoppide kogu – toim) poolt ning enne seda toimusid nõupidamised tema ja EAÕK metropoliit Stefanuse vahel. Samuti on läbi räägitud Reos asuva Reomäe Apostel Andrease kogudusega. “Kõik osalised olid nõus sellega, et nii skiitale kui Saaremaale kui ka üldse kiriklikule elule on kasulik, kui skiita kolib ära Reomäele,” rääkis piiskop.

Omandivaidlus otsustas

Suurt osa skiita kolimises etendab see, et kirik ei saanud endale kunagist Ööri-ku preestrimaja kõrvalhoonet ja maatükki, mis asub skiita vastas.
Hetkel on selle erastanud EAÕK Ööriku Püha Kolmainu kiriku endise preestri Nikolai Järvesalu poeg Veljo. Kiriku arvates on nii hoone kui ka maa õigustatud subjekt tegelikult kirik. Sellega seoses pöörduti ka Orissaare valla poole palvega võimaldada hoone ja maa tagastamine kirikule.

“Esialgu oli planeeritud, et alustatakse väikse majaga, ning oli suur lootus teise maja tagasisaamise peale. Siin oli tehtud suur töö,” avas piiskop Aleksander kolimise tagamaid. “Aga lõpuks selgus, ja seda ütles ka Orissaare vallavanem, et kõik võimalused on ammendatud ning juriidilist võimalust seda maja tagasi saada ei ole. Maja omanik ei ole ka sellega nõus.”

Piiskop märkis, et vaatamata sellele, et lahendust ei ole hetkel näha, peab skiita siiski arenema ning selleks on vaja rohkem ruumi. “Sellest väikesest majast ei piisa, nad (nunnad – toim) peavad vastu võtma külalisi, tööd tegema. Kloostrielu on väga mitmekülgne. Sellest majast on selleks liiga vähe,” nentis Aleksander, kinnitades siiski, et ka Ööri-kul asuv maja jääb alles. “On võimalik ja sellest on ka räägitud, et see maja jääb ikka skiita kasutusse. See oleks vaikne palvetamise koht, puhkamiseks, ja päriselt skiita Öörikult ei lahku.”

Nunnade arv võib suureneda

Skiita arengu üks osa oleks ka nunnade arvu suurendamine. Piiskop Aleksandri sõnul on Ööriku Püha Eelkäija skiita emaklooster, Kreekas asuv Ausa Eelkäija klooster valmis Saaremaale saatma kuni kümme nunna. See eeldab muidugi, et Reos asuvad hooned on nende vastuvõtmiseks valmis. Öörikul viibib korraga tavaliselt kolm nunna.

Reomäe koguduse juures ootaksid kloostrielanikke tõepoolest suuremad ruumid, mis vajavad küll kapitaalremonti või ümberehitamist. “Kloostriülema sõnul on Kreekas olemas mitu abilist, kes on valmis siia tulema oma kulul, tegema remondi ja toetama skiitat igapidi. Nad on võimelised tegema kogu vajaliku tööde mahu,” rääkis piiskop. Mingeid tähtaegu tema sõnul paigas siiski veel ei ole.

“Kloostreid ei ehitata plaanipäraselt, sest me kõik palume jumalat ja kõik, mis me saame, on tema käest. Jumal teab ise paremini, millal mis võib toimuda.”

Print Friendly, PDF & Email