Rootslased jätaksid Kuressaarde haigla alles

Kolmapäeval Tartus kliinikumi kevadkonverentsil esinedes tõi rootslane Göran Hellers portaali med24.ee andmeil välja, et Eesti tuleks toime kuue haiglaga, neist kaks asuks Tallinnas, üks Kirde-Eestis, üks Tartus, üks Pärnus ja üks Kuressaares.

“Viimases oleks haiglat vaja suveperioodi suure külastatavuse ja saarega seotud transpordiprobleemide tõttu,” sõnas Hellers, kes on üks neist ekspertidest, kelle juhtimisel valmis 2000. aastal “Estonian Hospital Master Plan 2015”, mille alusel on viimased kümme aastat Eesti haiglavõrku arendatudki, kirjutab meditsiiniuudiste portaal.

Kuressaare haigla juhile Viktor Sarapuule teeb Tartus räägitu rõõmu. “See on olulise tähendusega kogu Saaremaale,” ütles ta. Sarapuu lisas, et haigla on oma arengus jõudsasti edasi liikunud ja siin osutatava aktiivravi kvaliteet vastab kaasaja nõuetele. “See muidugi ei tähenda, et meil arenguruumi poleks,” tõdes haigla juht.

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna juhataja Heli Paluste sõnul ei ole haiglavõrgu arengukava päris sama dokument, mis “Estonian Hospital Master Plan 2015”. Viimasena nimetatu on Rootsi ja Eesti ekspertidest koosneva ekspertgrupi raport koos ettepanekutega haiglavõrgu arendamiseks. “Sotsiaalministeeriumi hinnangul tuleb haiglavõrguga tõsiselt edasi tegeleda, sest lähiaastatel inimressursi ja ka raha hulk tervishoius märkimisväärselt ei suurene ja seega tuleb otsustada, kuidas pakkuda olemasoleva ressursihulgaga inimestele parimat arstiabi.

“Olukord, kus kõikides maakonnakeskustes on ööpäevaringselt arstiabi pakkuv asutus ehk tänases tähenduses haigla, jääb Eestisse ka tulevikus. Küsimus on, milliseid teenuseid peaksid haiglad inimestele väiksemates maakondades vananeva ja väheneva elanikkonna ning aina enam suurtesse keskustesse koonduva aktiivravi tingimustes pakkuma,” rääkis Paluste. Rootsis on täheldatav trend, et haiglate arv väheneb ja üha enam terviseteenuseid osutatakse tervisekeskustes.

“Kui 2000. aastal oli Rootsis üks haigla 100 000 inimese kohta, siis nüüd on üks haigla 153 000 inimese kohta ning Stockholmis on üks haigla 314 000 elaniku kohta,” edastas med24.ee Scandinavian Care projektijuhi Göran Hellersi sõnu.

Sotsiaalministeeriumi andmeil tegutseb Eestis 60 haiglat, millest haiglavõrgu haiglaid on 19. Kehtiva arengukava haiglate loetellu kuuluvad SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, SA Ida-Virumaa Keskhaigla, SA Pärnu Haigla, AS Järvamaa Haigla, Kuressaare Haigla SA, SA Läänemaa Haigla, AS Rakvere Haigla, AS Lõuna-Eesti Haigla, SA Narva Haigla, SA Viljandi Haigla, AS Valga Haigla, SA Hiiumaa Haigla, AS Põlva Haigla, SA Rapla Maakonnahaigla, SA Jõgeva Haigla ja SA Tallinna Lastehaigla.

Print Friendly, PDF & Email