AS Saarte Liinid: selgitus meedias avaldatud riigikoguliikmete arupärimisele (1)

Heltermaa sadama uuele parvlaevale ettenähtud kai projekteerimist ja ümberehitamist ei tellinud riik, vaid riigile kuuluv äriühing AS Saarte Liinid. AS Saarte Liinid on tegutsenud kehtivaid seadusi järgides, st viidi läbi riigihanked nimetatud kai projekteerimiseks (osalejaid 3, võitis AS Merin) ja ehitamiseks (osalejaid 4, võitis konsortsium OÜ Astlanda Ehitus, AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ning OÜ Veralux Ehitus, mille juhtiv partner oli OÜ Astlanda Ehitus).

Tellija tegutses parimas usus ja hoolsuskohustusi järgides – kõik tööde teostajad valiti avalike hankeprotseduuride teel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, kõik hanked võitnud ettevõtjad on teostanud analoogseid töid mujal Läänemere piirkonnas ja sadamate haldajal ei olnud ühtegi põhjust eeldada, et valitud ettevõtjad teostavad oma töö ebakvaliteetselt.

Tunnustame AS-i Saaremaa Laevakompanii tööd, kes tellis uue laeva Muhumaa, kuid sellist parvlaeva ei ole madala Väinamere tingimustes varem kasutatud ja kahjuks ei ole uuel laeval ka loodetud süvisevaru, mis arvestaks Hiiumaa liinil sageli esinevat madalat veetaset. Sisuliselt on täiesti uute parameetritega laeva liiniletulek alles selle katsetamine reaalsetes kasutustingimustes AS-i Saarte Liinid sadamates.

Kõik eelnevad laeva katsetused on sadama haldajale teadaoleva info põhjal tehtud Põhjamere tingimustes ja Saksamaal laboris modelleeritud variantidega. Katsetuste tulemusi sadamate haldajale esitatud ei ole.
Uue laeva ekspluateerimise käigus ilmneski kahjuks, et projekteeritud ja ehitatud Heltermaa sadama kai põhjaplaadistus ei pidanud vastu laeva sõukruvide tekitatud veevooludele ning tekkis teoreetiline oht laeva vigastamiseks.

Seetõttu jäi uus laev Muhumaa 7. maist seisma ja alustas tööd 9. mail pärast veetaseme tõusu, kirdetormi vaibumist ja Heltermaa sadama poolt ajutiste navigeerimistingimuste väljastamist.
Kahetsusväärselt puudus vedajal ka laevade reserv, kuna osa laevadest müüs vedaja maha enne uue laeva sissetöötamist ja lõpliku töörütmi saavutamist.

Rõhutame siinkohal veel kord, et uus laev Muhumaa ei ole ehitatud seniste Heltermaa ja Rohuküla sadamate järgi, vaid sadamad tuli ümber ehitada uue laeva järgi. AS-i Saarte Liinid parvlaevasadamate rekonstrueerimisprojekti algvariant koostati tegelikult juba 2004. aastal. Uute laevade ehitamine algatati vedaja poolt 2006. aastal, kusjuures projekteerimise käigus muudeti korduvalt laeva tehnilisi parameetreid.

Laeva projekteerimisel ilmneski, et vedaja on alustanud selliste parvlaevade projekteerimist ja ehitust, mille tehnilised parameetrid, sh sildumis- ja laadimissüsteem erinevad oluliselt seni kasutatud parvlaevadest. Teisisõnu – eranditult kõik projekti kaasatud sadamad (Virtsu, Kuivastu, Rohuküla ja Heltermaa) tuli uute aluste teenindamiseks ringi projekteerida ja ehitada.

Lähiajal annavad eksperdid (OÜ ESTKonsult ja OÜ Corson) oma otsuse juhtumi põhjuste kohta. Esmastel hinnangutel on tegemist veaga projektis. Pärast lisauuringuid (geoloogia, veealused uuringud) annavad eksperdid soovituse, kuidas Heltermaa sadama kai nr 4 veealust osa tugevdada.
Vastavalt AS-i Saarte Liinid ja AS-i Merin vahelisele konsultatsioonilepingule on projekteerijal sõlmitud projekteerimise vastutuskindlustusleping, millest tulenevalt pärast ametliku ekspertarvamuse saamist selgub Heltermaa uue laevakai põhja tugevdamiseks tehtavate kulutuste hüvitamise võimalus projekteerija kindlustusandja poolt.

15. juunil peavad olema valmis uue laeva aparellikohad Kuivastus ja Virtsus. Ühe lahendusena näeb Saarte Liinid ette võimalust, et uued laevad hakkavad Heltermaa sadama kaipõhja ümberehitustööde ajal töötama ajutiselt Kuivastu–Virtsu liinil.
Nii Heltermaal kui ka Virtsus on vanematele suurtele parvlaevadele kaks sildumiskohta – Hiiumaa liinil saavad vajadusel töötada suured vanemat tüüpi laevad (nii Regula, Ofelia kui ka St Ola).

Hetkel on käimas läbirääkimised AS-iga Saaremaa Laevakompanii, et kiiresti välja töötada laevade liikumise logistika sadama ümberehitustööde ajal, selle peab omakorda kooskõlastama majandus- ja kommunikatsiooniministeerium parvlaevateenuse tellijana.
AS Saarte Liinid vabandab ja avaldab kahetsust tekkinud olukorra pärast.

AS-i Saarte Liinid juhatus

Print Friendly, PDF & Email