Vastukaja: “Mändjala maaomanik süüdistab Kaarma valda häma ajamises” (22)

Oma Saar, 29.04.2010

Meid kehutas Mändjalas asuva Riina kinnistu juurde kuuluva tee osas kaasa rääkima tõik, et tegemist on pika protsessiga, milles kannatajateks on kõnealuse kinnistu naabrid, kaasaarvatud meie. Ennekõike teebki see lugu kurvaks, sest praegu kasutavad teed 70–80 kinnistuomanikku.

Sõrve maanteed ja praegust Malle teed ühendav tee rajati 1970. aastate lõpus – 1980. aastate alguses sealsete krundiomanike kulu ja kirjadega. Maade erastamise käigus andis vald selle osaliselt eraomandisse, kuigi tee on ainus juurdepääs sellega seotud kinnistutele. Lisaks sai tee omanikuks inimene, kes ei osalenud selle ehitamisel.

Me ei süüdista nii väga Riina kinnistu omanikku, sest see, et tema teelõigu omanikuks sai, oli valla poolt lihtsama vastupanu teed minemine. Seda teed ei oleks tohtinud talle erastada, see oli osaliselt valla lohakus. Samas lugesime nüüd, et tee omanik nõuab vallalt 211 000 tee rikkumise eest, mis on tõeliselt ebaeetiline. Tee ei tohi muutuda kellegi sissetulekuallikaks.

Praegu on see muutunud kauplemise objektiks vaatamata sellele, et Riina kinnistu omanik ei ole ise sellele rohkem kulutusi teinud, kui erastamise ajal oma EVP pabereid kasutades, tõsi, nüüd on ta maksnud ka maamaksu. Kompensatsiooninõue jääb üleüldse arusaamatuks, kuna vald tahtis omanikult raha küsimata tee siiski korda teha, mitte seda lõhkuda. See jant peab lõppema, tee omanikuks peab saama vald mõistliku hinnaga. Kurb, et ülejäänud saavad asjast aru, aga üks inimene mitte.

Kuunari ja Malle elanikud

Print Friendly, PDF & Email