Muinsuskaitse tahab Saaremaa militaarobjekte kaitse alla võtta (1)

Muinsuskaitseamet esitab kultuuriministeeriumile peagi nimekirja Saaremaal asuvatest militaarobjektidest, mis tuleks nende hinnangul kaitse alla võtta.

Muinsuskaitse Saaremaa vaneminspektor Rita Peirumaa ütles Saarte Häälele, et nimekiri ei sisalda küll kõiki siinseid mili-taarobjekte, küll aga olulisemaid. Nimetatud on Ninase, Võiküla ja Sääre rannakaitsepatarei rajatised, Stebeli patarei suurtükitornid ja komandopunkt, Lõpe–Kaimri ja Ungru–Pagila tankitõrjeliinid, Sääre piirivalvekordon, kuulipilduja dott Roomassaare sadamas ja raketihoidla Granit Torgu vallas Maantee külas.

“Enne kaitse alla võtmise ettepanekut kultuuriministrile teavitab muinsuskaitseamet militaarobjektide omanikke ning objektidele kavandatud kaitsevööndisse jäävate maade omanikke ning küsib ka nende käest arvamust kaitse alla võtmise kohta,” kinnitas Peirumaa.
Samamoodi teavitatakse tema sõnul kohalikke omavalitsusi ja küsitakse seisukohta ka neilt. “Seejärel esitatakse materjalid – objektide kohta koostatud ekspertiisid, kaitsevööndite piirid, seisukohad – muinsuskaitse nõukogule, kes arutab nimetatud küsimust suure tõenäosusega oma sügisesel kokkusaamisel,” märkis ta.

Alles siis, kui nõukogu peab militaarobjektide kaitse alla võtmist vajalikuks, tehakse vastav ettepanek, selgitas Peirumaa.
Muinsuskaitseameti seisukohast on olemasoleva militaarse keskkonna säilimine väga oluline nii Saaremaa kui kogu Eesti ajaloo kontekstis, illustreerides ilmekalt siin toimunud ajaloosündmusi.
Sõjaliste rajatiste kaitse alla võtmise kava tuli välja seetõttu, et Torgu vallavalitsus päris muinsuskaitseametilt nõu, kas Sääre külla Kaeviku kinnistule võib ehitada tänapäevase väljanägemisega suvila.

Print Friendly, PDF & Email