Kaarma vallas hoogustub külavanemate tegevus

Saare maakonna suurima valla Kaarma võimude üleskutsele valida endale küla- ja alevikuvanemad on reageeritud aktiivselt.

Vallavanem Margus Mägi sõnul on Kaarma vallas praegu valitud juba 52 külavanemat ning vanema on saanud ka nii Kudjape kui Aste alevik.
Mägi kinnitusel on külavanemate tegevust aktiviseeritud kahel põhjusel: uues arengukavas tahetakse kaardistada külade ja piirkondade arenguvajadused ning teisalt on soov kaasata kogukonda üha enam omavalitsemise protsessidesse.

“Eks me näeme, kui palju abi suudab vallavalitsus neile pakkuda. Valitsus peab ikka küla ja kogukonda teenima, mitte vastupidi,” märkis Margus Mägi.
Esimese asjana võetakse ette külavanemate koolitamine arengukavade koostamise koha pealt. Samas täpsustas vallavanem, et kindlasti ei pea just iga küla oma arengukava koostama, vaid mitu küla saavad koos teha hoopis piirkondliku arengukava.

Print Friendly, PDF & Email