Vilsandile plaanitakse passiivmaja rajamist

Vilsandile plaanitakse passiivmaja rajamist

MODERNISEERITUD AJALUGU: Üle-eelmisel sajandil ehitatud hoone renoveerijate idee näeb ette, et vanast vahimajast saab energiasäästlik elamu.
Foto: Muinsuskaitseamet

Vilsandi tuletorni arhitektuurimälestisena kirjas oleva teenijate elamu ehk vahimaja renoveerijad on pöördunud muinsuskaitseameti poole abipalvega saada nõu ja juhiseid, kuidas korrastada hoone vastavalt energiatõhususe standarditele.

Vilsandi tuletorni külje all asuva 19. sajandi lõpust pärit maja renoveerijate esindaja Monika Salu ütles Saarte Häälele, et asi on väga algusjärgus ning peale mõne mõtte energiatõhusast hoonest ja innovatiivsetest lahendustest praegu muud veel ei ole. Esialgu proovitakse oma mõtteid sobitada muinsus- ja keskkonnakaitse normidega.

Kirjas muinsuskaitseametile on öeldud, et hoonet hakatakse kasutama elumaja-ateljeena. “Energia tootmiseks kavatseme kasutada hoone välisilmega sobitatud päikesepaneele ja eramaja tuulegeneraatorit,” kergitatakse katet plaanidelt. Maja soojustamiseks nähakse ette passiivmaja standarditele vastavat soojustust ja avatäiteid ning kütte-ventilatsioonisüsteemi.

Passiivmaja idee seisneb selles, et soojakadusid vähendatakse niipalju, et maja saab ära kütta ainult sissejuhitavat õhku soojendades. Euroopas on passiivmaja kujunenud säästliku ehitamise sünonüümiks.
Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Mihkel Koppel kinnitas samuti, et nimetatud mälestise osas on käimas alles algstaadiumis projekteerimine ja et ametilt on tõesti nõu küsitud.

“Ootame ka ise väga, et projektid edasi liiguksid ja majad korda saaksid,” märkis Koppel, viidates ka teisele Vilsandil renoveerimist ootavale mälestisele. Nimelt on ootel ka Vilsandi merepäästejaama umbes 150 aastat vana puidust paadikuuri renoveerimine, millest peaks saama suvilatüüpi maja. Koppeli sõnul on selles projektis teha veel mõned parandused ning seejärel saab projekti kinnitada ja omanik ehitustöödega pihta hakata.

Print Friendly, PDF & Email