Püsiühenduse aruanded väljanäitusel

Maanteeamet teatab “Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kavaga” (Kava) kavandatavate tegevuste keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande valmimisest, aruande avalikust väljapanekust, avalike arutelude toimumisest ja strateegilise planeerimisdokumendi tutvustamisest.

Kava ja KSH aruannetega saab tutvuda 3.–31. maini kodulehel www.mkm.ee/pysiyhendus ning Saare maakonnas ka Muhu vallavalitsuses ja Saare maavalitsuses tööpäevadel kell 9–16. KSH aruande avalik arutelu toimub Muhu põhikoolis 2. juunil kell 16.

Print Friendly, PDF & Email