Internet turismimajanduse mõjutajana (6)

Tänapäeva internetiseerunud maailmas ei ole sind olemas, kui sind ei ole küberruumis. Interneti olulisusest räägib ka asjaolu, et kui majanduslanguse tingimustes näitab enamik turismindusega seotud statistikat langustrende, siis interneti teel tehtud broneeringute arv kasvas eelmisel aastal 2%.

Seega on kodulehe olemasolu hädavajalik nii piirkonnale kui üksikule ettevõtjale. Samas ei taga aga koduleht üksi veel ettevõttele konkurentsieelist. Kodulehte tuleb kuskil ka reklaamida ja oma ettevõttest infot levitada. Liiatigi kui uksest ja aknast tuleb pidevalt suurepäraseid pakkumisi stiilis “Lisa oma andmed meie üleeuroopalisse andmebaasi.” Toon ära mõned internetiaadressid, kust on võimalus leida üldist infot Saaremaa kohta ja kuhu ettevõtjad saavad lisada ka oma andmeid.

www.visitestonia.com on EAS Turismiarenduskeskuse hallatav portaal, mis on välisturisti jaoks virtuaalne värav Eestisse. Kodulehte külastab kuus 150 000 potentsiaalset turisti erinevatest riikidest. Kui lehe üldist arengut koordineeritakse pealinnast, siis kogu Saaremaad puudutava sisu eest vastutab Kuressaare turismiinfokeskus.

Ettevõtete andmete sisestamisel on aluseks võetud majandustegevuse register, kuhu peavad ennast kandma kõik, kes tegutsevad erinõuetega tegevusaladel, nagu seda on ka majutus- ja toitlustusteenuse osutamine. Andmebaasis kuvatakse lisaks kontaktandmetele ka detailsemat infot, hindasid, objekti kirjeldusi ja samuti fotomaterjali. Kogu infot kuvatakse kümnes erinevas keeles. Ja kõik see on ettevõtja jaoks tasuta.

www.saaremaa.ee on lehekülg, mis on paljudele saarlastele ilmselt juba tuttav. See OÜ Teetormaja hallatav veebikeskkond on ülevaatlik koht, kuhu on koondatud Saaremaa turismiga seotud teemad. Kodulehel on toodud ka nimekiri majutus- ja toitlustusasutustest. Kuna www.saaremaa.ee puhul on tegemist eraettevõtja hallatava lehega, nõuab info avaldamine ettevõtjalt ka teatavaid kulutusi.

Juba lähinädalatel peaks MTÜ Saarte Turismiarenduskeskus vedamisel saama valmis uus Saaremaad tutvustav veebileht – www.visitsaaremaa.ee . Sisu poolest on leht jaotatud neljaks suuremaks teemaks: linnapuhkus, looduspuhkus, kultuuripuhkus ja spaapuhkus. Nende teemade alla koonduvad nii üldised tutvustused kui ka erinevad andmebaasid. Lisaks praktilisele infole saab sel lehel tutvuda ka Saaremaa fotopangaga ja saari tutvustava humoorika filmiga.

Hiljaaegu avati ka uus interaktiivne Saaremaad tutvustav lehekülg aadressil www.saaremaaestonia.com . Veebilehe autor Stephen Greenwood on selle keskkonna loonud eesmärgiga koondada siinsete teenusepakkujate info, et see siis edastada potentsiaalsetele külastajatele. Sellele lehele saab oma infot sisestada kohalik ettevõtja ise ja kulusid sellega ei kaasne.

Kristina Mägi
Kuressaare turismiinfokeskus

Print Friendly, PDF & Email