Keskkonnaamet: tuulepark vajab teemaplaneeringut (1)

Keskkonnaamet on vastu Liivi lahe tuulepargi rajamisele hoonestusloa alusel, leides, et parkide rajamiseks tuleb esmalt algatada üleriigiline meretuuleparkide teemaplaneering.

Keskkonnaamet on seisukohal, et tuuleparkide rajamist merre ei tohi käsitada üksikute arendusprojektide kaupa, kuna tuuleelektrijaamade rajamine on olulise keskkonnamõjuga tegevus. Selleks on vaja üleriiklikku teemaplaneeringut, mille raames oleks võimalik analüüsida alternatiivseid asukohti ja samas teha vajalikud alusuuringud kumulatiivse mõju hindamiseks.

Üksikute arenduste kaupa tegutsedes on keskkonnaameti hinnangul suur oht pöördumatult kahjustada kaitstavaid väärtusi, teatas amet kirjas keskkonnaministeeriumile.
Keskkonnaamet väljendas oma seisukohta pärast tutvumist Eesti Energia esitatud taotlusega hoonestusloa saamiseks Kihnuedela, Kihnukrundi, Kihnulõuna, Ruhnu ja Jaagupi pargialale ning OÜ Neugrund taotlusega hoonestusloa saamiseks Neugrundi madalale tuuleparkide rajamiseks.

Ruhnu elanikud muretsevad, et kavandatav jaam võib mõjutada looduskeskkonda ning Ruhnu elanikele olulisi õhu- ja mereühendusi. Eesti Energia tuleb oma plaane Ruhnule tutvustama mai alguses.

Print Friendly, PDF & Email