Iga neljas kirjutas kirjandis õnnest (1)

Iga neljas kirjutas kirjandis õnnest

LÕPUKIRJANDIT KIRJUTAMAS: Kuressaare gümnaasiumis oli tänavuste abiturientide lemmikteema “Igaühe õnn on kordumatu” – selle valis koguni 42 kirjutajat.
Foto: Maidu Varik

Läinud laupäeval kirjutas 93 tänavust gümnaasiumilõpetajat Saaremaal teemal “Igaühe õnn on kordumatu”. Kokku oli maakonnas registreeritud maavalitsuse andmeil 395 kirjandikirjutajat, neist 373 tänavused abituriendid.

Kui õnneteema oli kõige sagedamini valitud nii Saaremaa ühisgümnaasiumis (21 kirjutajat), Kuressaare gümnaasiumis (42 kirjutajat) kui ka Leisi keskkoolis (11 kirjutajat), siis Orissaares ja Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis oli esikohal “Haridus – kas kohustus või võimalus” (vastavalt 15 ja 24 kirjutajat).

Ülejäänud teemad varieerusid koolide lõikes ning näiteks Orissaare ja täiskasvanute gümnaasiumi lemmikteemal ei kirjutatud Leisi koolis üldse. Leisis ja Orissaares ei valinud ükski kirjutaja teemat “Õppige seda tõsiselt võtma, mis on tõsiselt võtmist väärt…”, kuid Kuressaare gümnaasiumis kirjutati just sel teemal 27 lõpukirjandit.
Kuressaare gümnaasiumi õppealajuhataja Maidu Variku sõnul olid tänavused teemad küllaltki laialivalguvad ning mõnigi õpilane oli pärast ka kahelnud, et kas ta ikka “teemasse” kirjutas. “Mõni teema oleks võinud natuke konkreetsem olla,” kommenteeris Varik.

Variku kolleeg Saaremaa ühisgümnaasiumist Marek Schapel lisas, et kindlasti leidis igaüks teema, millest kirjutada, ning hea oli, et koos teemadega anti kirjutajatele kaasa ka väike viide või selgitus, millest võiks kirjutada.
Vastupidiselt Schapelile leidis aga Orissaare gümnaasiumi eesti keele õpetaja Katrin Kirs, et teemaga kaasas olnud tõlgendused pärssisid kirjutajaid.
Riiklik eksamikomisjon teeb kirjandite osas oma otsused hiljemalt 20. juuniks. Üle Eesti kirjutas laupäeval lõpukirjandit enam kui 10 000 inimest.


Lõpukirjandi teemad 2010

1. Ühiskond kui noorsoo väärtuste kujundaja.
2. Rahva hing ja iseloom avaldub tema kirjanduses.
3. “Õppige seda tõsiselt võtma, mis on tõsiselt võtmist väärt…” (Herman Hesse).
4. Haridus – kas kohustus või võimalus?
5. “Me kõik elame sama taeva all, kuid meil kõigil ei ole üks ja sama silmapiir.” (Konrad Adenauer).
6. Ajaloos vastutab kõige eest järelpõlv.
7. Kuidas on teaduse ja tehnika areng muutnud inimeste maailmapilti?
8. Argipäev vajab muinasjutte.
9. Oo, sport, sa oled raha!
10. Igaühe õnn on kordumatu.

Allikas: riiklik eksamikomisjon

Print Friendly, PDF & Email