Vastukaja: “Avalik kiri Pihtla vallavolikogu hariduskomisjoni esimehele Tiit Kaasikule” (4)

Oma Saar, 08.04.2010

Olen murelik ja solvunud lapsevanem. Asi puudutab artiklit “Avalik kiri Pihtla vallavolikogu hariduskomisjoni esimehele Tiit Kaasikule”.
Artiklis on kirjas “ja teine oluline aspekt on Kaali kooli püsimajäämine.

Tundub, et Kaali kooliga on tõesti midagi väga valesti, kui valla lapsi hakatakse sundima seal käima. Kui ajalehes leiab artikleid näiteks naabervalla Valjala kohta, samuti oma valla Pihtla kooli kohta, kus PIDEVALT toimub midagi põnevat, positiivset, siis Kaali kooli kohta seda öelda ei saa”.
Kus on selle artikli pealkirja sobivus antud sisuga. Kui artikkel puudutab sõidusoodustusi ja Vätta lastevanemate muret, siis mis puutub siia meie Kaali kool.

Mina olen ühe Kaali kooli õpilase lapsevanem. Minu laps kurdab pigem selle üle, et ei jõua kõiki asju teha. Siin Kaali koolis tegutsevad spordiringid (võrkpall, korvpall), kaks näiteringi, solistiõpe, etlemiskunst, tütarlasteansambel, algklasside segaansambel, mudilaskoor, show-tants. Õpetajad on kõik oma ala spetsialistid, võimalus on saada eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi abi. Valla abi ja toega toimuvad mitmesugused õppe- ja huvireisid. Õpilased osalevad maakonna olümpiaadidel ja erinevatel üritustel. Jah, ei saa küll öelda, et alati ollakse esikolmikus, kuid kas see näitab siis seda, et siin ei tehta tööd?

Kaalis on väike armas looduskaunis kohas paiknev kool. Lastel on siin turvaline ja kaasaegne õpikeskkond. Õpilaste arvamusi arvestatakse ja nende mõtetele ja probleemidele lähenetakse individuaalselt ja positiivselt. Ei saaks öelda, et hommikuti sisenevad kooliuksest nukrad ja õnnetud näod, pigem on need säravad ja rõõmsad.
Võib-olla ei ole piisavalt kirjutatud artikleid positiivse koolis toimuva kohta, aga kas siis iga toimunud üritust peab meedias kajastama? Meie ise teame lastevanemate-lastena, mida tehakse, kus osaletakse ja milline on tagasiside.

Kust võtavad meile tundmatud lapsevanemad Vättalt õiguse laimata meie kooli? Ootame nende avalikku vabandust ja kutsume neid meile vaatama ja kuulama – MIS MEIL TEHAKSE JA KUIDAS.
Meie, kool ja lapsed, lapsevanemad, hoolekogu, vald ja pedagoogid püüame kõik oma tööd teha . Meie ei ole urgitsenud teiste tegemistes ja ka mitte teisi laimanud. Soovime, et ka meid austatakse ja üleüldse – MIKS LEITAKSE ALATI HALBA, KUHU ON KADUNUD HEADUS NING INIMLIKKUS?
Kahju, et inimesed on nii vaenulikud!

Lugupidamisega

Kaali kooli lapsevanem

Print Friendly, PDF & Email