Päästjad kontrollisid varustust

Saaremaa päästeosakonna päästjad kontrollisid üle loodustulekahju kustutamiseks vajaliku varustuse ja sättisid autodele vajalikud vahendid, et kevadised kulupõlengud ei tuleks ootamatult.

“Tööriistad kontrolliti üle ja pandi valmis,” ütles Lääne-Eesti päästekeskuse pressiesindaja Sirle Matt, lisades, et kahel korral käidi Sikassaares harjutamas ja kahel korral harjutati oma õue peal. Autode varustusse lisati ka kulukustutusluuad.

“Näiteks metsakustutusauto viidi vee äärde ja prooviti vee pealeandmist,” tõi Matt näite ja selgitas, et päästjate harjutamise põhjus ongi see, et eelmisel aastal algasid esimesed kulupõlengud juba aprilli alguses, kui Mustjalas põles kulu kolme hektari ulatuses ja Kihelkonna vallas Loona külas lõkkest alguse saanud kulupõleng hõivas 40 m2 suuruse ala. Sirle Matt rõhutas, et lõkke tegemisel tuleb jälgida, et sellest tulekahju ei areneks, ja kulu põletamine on keelatud.

“Üldjuhul on okste või lehtede põletamine lõkkes lubatud, tingimusel, et lõkkest tulekahju algust ei saaks,” selgitas Matt, kelle sõnul tohib lõket teha siiski vaid oma krundi piires.
Väljaspool oma krundi piire tohib lõket teha ainult maaomaniku poolt eelnevalt ettevalmistatud ja tähistatud lõkkeplatsil ning tulekahju ärahoidmiseks on lõkke tegemisele kehtestatud nõuded.

Saaremaal oli mullu loodustulekahjudele kokku 29 väljakutset, Eestis kokku aga pisut üle kahe tuhande. Võrdluseks võib tuua 2006. aasta, kui looduses puhkenud tulekahjusid oli üle kuue tuhande ning kulutuli nõudis ka neli inimelu.


Kasulik teada

• Kulu ei ole lubatud põletada.
• Lõket tohib teha tuulevaikse ilmaga oma krundi piires või tähistatud lõkkeplatsil.
• Lõke peab asuma ohutus kauguses nii ehitistest kui ka metsast; hoonetest vähemalt 15 meetrit ja metsast 30 meetrit.
• Lõkke ümbrus tuleb puhastada kuluheinast ja muust põlevast materjalist.
• Lõkketegijal peavad käeulatuses olema esmased kustutusvahendid (ämber veega, luud, märjad oksad).
• Lõket ei tohi jätta järelevalveta.
• Lõkke põlemisjäägid tuleb kustutada veega.
• Lõkkes ei tohi põletada olmeprahti.
• Lõkke tegemisest ei ole vaja teavitada häirekeskust ega päästeteenistust.

Allikas: Lääne-Eesti päästekeskus

Print Friendly, PDF & Email