Kuressaare kordon saab emanda, koera ja helikopteri (3)

Lennujaama lähistele kerkima hakkav Kuressaare piirivalvekordon peaks valmima 2012. aasta lõpuks. Peale piirivalvurite saab sellest teenistuskoht ka esmakordselt Kuressaares moodustatavale lennusalgale.

Euroopa Liidu Välispiirifondidest toetatava kordoni ja lennuangaari ehitus tähendab seda, et seni Roomassaare sadamas paiknenud Kuressaare kordon saab uued töö- ja elamisruumid. Sama fondi rahast soetatakse ka helikopter Agusta AW139. Kuna lisaks piirivalvuritele hakkab majas asuma lennusalk, on tõenäoline, et kordoni juurde luuakse ka emanda ametikoht ja ametiruumid. Uhke ametinimetus tähendab tegelikult kordoni perenaist, kelle ülesandeks on kordoni isikkoosseisu toitlustamine.

“Emanda ehk perenaise ametikoht on kordonites täiesti tavapärane,” ütles siseministeeriumi pressiesindaja Kristel Tuul. Praeguses Roomassaares paiknevas kordonis seda ametikohta ei ole, kuna isikkoosseis on väike ja ka ruumi pole ülearu palju.
Uude kordonisse peaks tulema ka päris oma piirivalvekoer. Praegu saarlastel oma piirivalvekoera ei ole, politseikoera piirivalvetöös kasutada ei saa, kuna nende tööülesanded ja sellest lähtuvalt ka väljaõpe on erinev.

Lisaks elu-, puhke-, töö-, relva- ja olmeruumidele peaks siseministeeriumi arvates hoones paiknema ka kinnipidamisruum, kuhu saaks ajutiselt paigutada ebaseaduslikul piiriületusel kinnipeetud isikuid.
Lennujaama kõrvale peaks kerkima kaks hoonet. Ühes neist paikneks siis helikopter ning teises nii piirivalvurite kui ka lennusalga töö- ja olmeruumid. Lennusalga liikmed hakkavad Kuressaares viibima vahetuste kaupa, tulles mandrilt. Saaremaal vastavat kvalifikatsiooni omavaid teenistujaid ei ole ning vähemalt 2012. aasta lõpuks neid suure tõenäosusega välja koolitada ka ei jõua.

Siseministeeriumi välisvahendite osakonna juhataja Tairi Haabu sõnul täpsustatakse hetkel ruumiplaane, ruumide funktsioone ja mahtu. Nendest aspektidest sõltub ka hoone maksumus. Haabu sõnul püütakse praeguste diskussioonide käigus jõuda optimaalsete ruumilahendusteni, kuna hoonet tuleb hakata hiljem ka üleval pidama.

Print Friendly, PDF & Email