Muinasaegsed pildikivid Salmelt mahuvad lauale

Muinasaegsed pildikivid Salmelt mahuvad lauale

JOONIS 3: Laialehiste lehtpuude, sh hariliku saare üksteisega põimunud maapealsed juured võisid olla aluseks muinasskandinaavlaste kujutlusele ürgpuu, püha saare Yggdrasill’i all väänlevatest loendamatutest madudest.
Foto: Priit Kivi

Nagu teada, leidsid töölised 2008. aasta sügisel Salme külas kaablikraavi kaevates inimluustike jäänuseid ja muinasesemeid: paadineete, relvade katkeid ja luust mängunuppe. Arheoloogiliste kaevamiste ja hilisemate kameraaltööde käigus selgus, et paadijäänused ja kõik nendega seonduv (luud seitsmest inimskeletist, mitmesugused esemed ja arvukad looma- ja linnuluud, sh kahe kullilise jäänused) pärinevad 7.–8. sajandist.

Luude ja luuesemete vanus määrati radioaktiivse süsiniku meetodil (14C-meetod) Helsingis Soome loodusajaloo keskmuuseumi dateerimislaboris. Analüüsitulemused langesid üldjoontes kokku juba kaevamiste ajal esemete väliskuju põhjal tehtud oletusega, et paadijäänuste ligikaudne vanus on u 1500 aastat, st inim- ja loomaluud ning luuesemed pärinevad ajavahemikust 650–720 pKr, s.o eelviikingiajast. Praegu on Helsingi laboratooriumis oma saatust ootamas paadineetidest ja kahest mõõgast võetud proovid.

Jüri Peets
ajaloodoktor

Edasi loe laupäevasest Oma Saarest.

Telli Oma Saar siit

Print Friendly, PDF & Email